Solidarność to znaczy razem

rok 1981

Nadzwyczajne WZD Regionu Małopolski w hali widowiskowo-sportowej w Tarnowie pod przewodnictwem T. Syryjczyka

W uchwale delegaci domagali się od rządu przyspieszenia prac nad opracowaniem i wprowadzeniem reformy gospodarczej. Zażądano od rządu lepszej organizacji dostaw żywności pochodzącej z darów z zagranicy, zwracając równocześnie uwagę, że brak żywności w sklepach, nie wynika bynajmniej z jej braku w kraju. Oskarżano władze o liczne zaniedbania i tolerowanie sabotażu gospodarczego. Wyrażono również zaniepokojenie ze względu na ataki członków partii na "S" oraz protestowano wobec nieuwzględniania przez rząd opinii społeczeństwa i Związku przy podejmowaniu decyzji dotyczących ustaw o związkach zawodowych, o samorządzie i ustawie o cenzurze.