Solidarność to znaczy razem

rok 1981

Porozumienie pomiędzy MKZ Małopolska a Komisją Rządową w sprawie Nowego Sącza

Porozumienie przewidywało, że wojewoda nowosądecki doprowadzi do ustalenia metod i czasu realizacji postulatów NSZZ "S" w Nowym Sączu, oraz udzieli pomocy siedzibie NSZZ "S" w Nowym Sączu w zakresie zainstalowania łączności teleksowej oraz w zakresie małej poligrafii. W skład delegacji "S" wchodzili: J. Budnik, S. Cichoński, J. Gościej, J. Gwiżdż, T. Marciszewska, H. Pawłowski, Cz. Dąbrowski, M. Gil oraz doradcy Kazimierz Niezgoda i Stanisław Rakoczy (radcy prawni); Andrzej Tarnawski, Zofia Wyrobek (adwokaci), Jacek Wasylkiewicz (lekarz) i Gabriel Derkowski (nauczyciel). Rzecznikiem prasowym był J. Jarecki. Ostatecznie do omówienia wszystkich podnoszonych przez nowosądecką "S" spraw koniecznych było sześć rund rozmów, które zakończyły się dopiero 11 czerwca 1981 r.