Solidarność to znaczy razem

rok 1981

Porozumienie rządu i „Solidarności” w sprawie wolnych sobót

Przedstawiciele rządu i "Solidarności" doszli do porozumienia w sprawie wolnych sobót. Ustalono, że trzy soboty w miesiącu będą wolne, natomiast czwarta będzie roboczą z ośmiogodzinnym dniem pracy. Ustalono, że w radiu i telewizji będą przekazywane treści uchwał i oświadczeń KKP. Nie osiągnięto jednak porozumienia w sprawie rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność".