Solidarność to znaczy razem

rok 1980

Powstał Uczelniany Komitet Założycielski NSZZ "Solidarność" UJ z przewodniczącym prof. Ryszardem Łużnym (Instytut Filologii Rosyjskiej). W skład UKZ wchodzą:

- Wydział Prawa i Administracji - dr Halina Nieć
- Wydział Filozoficzno-Historyczny - dr hab. Michał Pułaski
- Wydział Filologiczny - dr hab. Ewa Miodońska
- Wydział Matematyczno-Fizyczny - dr Paweł Studnicki
- Wydział Biologii i Nauk o Ziemi - doc. dr hab. Zdzisław Żak i mgr Jadwiga Faber
- Instytut Chemii - dr Adam Juszkiewicz
- Instytut Badań Polonijnych - dr Joachim Russek
- Biblioteka Jagiellońska - mgr Andrzej Lechowski
- Studium Wychowania Fizycznego i Studium Wojskowe - mgr Anna Wójcicka
- Pracownicy administracji i obsługi - mgr Stanisław Siess-Krzyszkowski
- Klub Seniora - mgr Zofia Żarnecka
- Zakłady Aparatury Naukowej - vacat