Solidarność to znaczy razem

rok 1981

Rozpoczął się strajk okupacyjny w Ratuszu w Nowym Sączu

Członkowie NSZZ "Solidarność" z Nowego Sącza rozpoczęli strajk okupacyjny w Ratuszu, domagając się realizacji postulatów pracowniczych (patrz 10 września 1980 r.) oraz zmian personalnych we władzach wojewódzkich. Protestujący domagali się przyjazdu komisji rządowej. W skład Komitetu Strajkowego weszli J. Wyskiel (przewodniczący), J. Budnik, S. Cichoński, H. Pawłowski, Teresa Marciszewska, Cz. Dąbrowski, G. Derkowski, J. Gościej (Zakopane) oraz J. Jarecki. Prezydentowi miasta Wiesławowi Oleksemu wręczono dziesięć postulatów, w których domagano się m.in. zapewnienia bezpieczeństwa strajkującym i ich rodzinom, zapewnienia łączności telefonicznej i telefaksowej, opublikowania w środkach masowego przekazu informacji o strajku i zgłoszonych postulatach. Domagano się rejestracji NSZZ "S" RI, ukarania osób utrudniających działalność NSZZ "S" oraz przedstawienia listy osób, które w latach 1975 -1980 otrzymały z list administracyjnych (wojewody, prezydenta itd.) mieszkania, talony na samochody, telewizory kolorowe, itd. W strajku wzięło udział 50 osób, czasowo były one wspierane przez 10-20 osób, w tym przez przedstawicieli z Nowego Targu, Gorlic, Zakopanego i Limanowej. W dniu 10 stycznia do strajkujących przybył w imieniu L. Wałęsy Andrzej Gwiazda, który uznając słuszność postulatów strajkujących, wzywał do zaprzestania strajku i powierzenie realizacji postulatów KKP. Poparcia protestującym udzielił MKZ na czele z M. Gilem. Protestujący nie zgodzili się na przerwanie strajku i nadal oczekiwali na przybycie komisji rządowej. Strajkujący zostali usunięci ok. godz. 21.00 przez MO 11 stycznia.