Solidarność to znaczy razem

rok 1980

W UJ powstała Uczelniana Komisja Porozumiewawcza Komitetów Założycielskich NSZZ "S". Pracownicy UJ zdecydowali o organizowaniu związku zawodowego, wchodzącego w skład "Solidarności", a nie NSZZ PNTiO. W jej skład weszli:

- Instytut Biologii Molekularnej - Zdzisław Żak
- Wydział Filologiczny - Ryszard Łużny
- Wydział Filozoficzno-Historyczny - Wojciech Magdziarz
- Wydział Filozoficzno-Historyczny - Krzysztof Zamorski
- Biblioteka Jagiellońska - Andrzej Lechowski
- Pracownicy administracji i obsługi - Stanisław Siess-Krzyszkowski
- Instytut Biologii Środowiskowej - Grażyna Węglarczyk
- Instytut Biologii Molekularnej - Jerzy Gajdziński
- Instytut Filozofii - Bogdan Baran.