Solidarność to znaczy razem

rok 1980

W związku z niewywiązaniem się władz Nowego Sącza z obietnicy rozważenia postulatów pracowników KS WPK, w bazie przedsiębiorstwa przy ul. Wyspiańskiego 22 w Nowym Sączu ogłoszono bezterminowy strajk. Wzięło w nim udział 400 pracowników. Skład komitetu strajkowego:

Jerzy Wyskiel (przewodniczący), Tadeusz Jung, Stanisław Jurczak, Władysław Hejmej, Mieczysław Wójtowicz. Później w skład KS weszli Edward Wójcik oraz Stanisław Kędroń (Limanowa), Stanisław Szufa i Adam Janik (Gorlice). Strajkujący przedstawili postulaty:

- Powołać niezależne wolne związki zawodowe.
- Podwyższyć płace, poprawić warunki bytu załogi.
- Wydać zezwolenie na budowę kościoła na os. Millenium.
- Przywrócić przychodnię lekarską zabraną przez Poliklinikę MO.
- Poprawić warunki mieszkaniowe - przydział co najmniej dwóch mieszkań rocznie.
- Obniżyć wiek emerytalny kierowców WPK w całej Polsce.
- Kasyna milicyjne przeznaczyć dla całego społeczeństwa.
- Zabezpieczyć miejsca w przedszkolach dla dzieci pracowników WPK.
- Przywrócić naukę religii do szkół.
- Przywrócić deputat węglowy.
- Poinformować społeczeństwo o postulatach WPK.
- Odwołać ze stanowiska wojewodę nowosądeckiego Lecha Bafię.