Solidarność to znaczy razem

rok 1981

Zjazd Założycielski NSZZ "Solidarność" Podhala, Spisza i Orawy

W Ludźmierzu na Podhalu odbył się Zjazd Założycielski NSZZ "Solidarność" Podhala, Spisza i Orawy. W wyniku wyborów do Zarządu weszli Jan Antoł (przewodniczący), Franciszek Bachelda-Księdzularz (wiceprzewodniczący), Franciszek Wdówka (wiceprzewodniczący), Władysław Hajnos (sekretarz) i Stanisław Fic (skarbnik). Kazanie do zgromadzonych wygłosił ks. prof. Józef Tischner. W Zjeździe wziął udział m.in. M. Gil.