Solidarność to znaczy razem

rok 2013

Klub Solidarności w Krakowie
Edward E.Nowak oraz M.Mach uczestniczyli w posiedzeniu rady nadzorczej Funduszu Gospodarczego "Solidarność", na którym przedstawiliśmy koncepcje powołania Klubu Solidarności w lokalu przy ul. Reformackiej użytkowanego przez ZR Małopolska. Wcześniej odbyło się spotkanie z Przew. Zarządu regionu Wojciechem Grzeszkiem.

Założeniem Klubu "S" jest stworzenie w Krakowie, miejsca, które łączyłoby w sobie następujące funkcje:

- Klub "S" jako miejsce spotkań ludzi środowiska Solidarności i opozycji, prowadzenie działalności kulturalnej dla środowiska, stałe i czasowe wystawy, odczyty, dyskusje, biblioteka, czytelnia itp. (współpraca z ZR Małopolska, IPN oraz innymi tego typu organizacjami i instytucjami);

- Klub "S" jako atrakcja dla turystów - możliwość zapoznania się z historią, poznanie ludzi "S" i opozycji, żywa historia, pamiątki, sztandary, plakaty, gazety, książki, oglądanie zdjęć i filmów z lat '80, osobiste wykonanie ulotki itp. atrakcje;

- zaczątek Muzeum Solidarności czyli miejsce gromadzenia pamiątek z lat '80 dla przyszłego muzeum Solidarności w Krakowie;

- Kawiarnia otwarta dla każdego serwująca podstawowe napoje: kawy, herbaty, soki, wody, piwo, wino, inne napoje alkoholowe, małe przekąski deserowe, sery, kanapki itp. ale bez zaplecza kuchennego;

- Catering dla pobliskich biur, urzędów, sklepów itp. instytucji, wykonywane w innym miejscu jak Klub "S".
Koncepcja ta, pomimo pozytywnej oceny przewodniczącego ZRM oraz innych osób, spotkała się z bardzo negatywnym stanowiskiem Przewodniczącego Funduszu. Wobec czego projekt został zawieszony.
2013-06-17