Solidarność to znaczy razem

rok 2013

Spotkanie organizacji solidarnościowych
W siedzibie Stowarzyszenia Sieć Solidarności (SSS), odbyło się 24 maja 2013 roku II spotkanie organizacji o solidarnościowym rodowodzie działających w Krakowie i Regionie. Przybyli przedstawiciele: Stowarzyszenia Maj 77 (Adam Jastrzębski), Stowarzyszenia NZS 80 (Grzegorz Surdy), Stowarzyszenia Federacja Młodzieży Walczącej (Robert Kubicz), Duszpasterstwa Hutników (Zbigniew Ferczyk). SSS reprezentowali Edward E. Nowak, Piotr Kalisz i prowadzący spotkanie Marian Banaś - pełnomocnik Zarządu ds. Współpracy (z innymi organizacjami o podobnych celach). Nieobecni byli przedstawiciele Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego, Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Stowarzyszenia Solidarności Walczącej.

Prowadzący spotkanie Marian Banaś po przywitaniu oddal głos Piotrowi Kaliszowi, który zdał relację przebiegu działań na rzecz pozyskania dla organizacji niepodległościowych (w tym solidarnościowych) Domu im. Józefa Piłsudskiego przy Oleandrach.

Edward E. Nowak przedstawił kolegom przebieg prac nad ustawą o pomocy dla osób środowiska solidarnościowego i opozycyjnego nad która trwają prace w Senacie. SSS powołała Grupę Roboczą w tej sprawie, którą kieruje sen. Bogdan Klich i do niego należy zgłaszać wszelkie propozycje albo włączyć się do pracy w Grupie.

Edward E. Nowak omówił możliwości objęcia pomocą socjalną członków poszczególnych organizacji. Dotyczy to również tak ważnej kwestii jak pomoc medyczna, dostęp do bezpłatnych lekarstw ale także pomocy materialnej np. paczek, starań o mieszkania socjalne itp., możliwym dzięki porozumieniom zawartym przez SSS. Sieć Solidarności służy całemu środowisku pomocą w tym zakresie. Osoby zainteresowane lub same organizacje powinny zgłaszać się do Stowarzyszenia Sieć Solidarności.

Idea stworzenia wspólnego kalendarza Solidarności i opozycji demokratycznej, na razie nie może się ziścić bowiem poza Siecią Solidarności pozostałe organizacje nie przekazały swoich propozycji do kalendarza. Jedynie Zbigniew Ferczyk zaproponował aby święcić także dzień 1 sierpnia - rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, bowiem uczestnicy i kombatanci umierają i obchodzenie m.in. tej rocznicy staje się realnym problemem. Temat wymaga głębszego przemyślenia.

Ustalono termin następnego spotkanie na dn. 20.09.2013 r. o godz. 17.00