Solidarność to znaczy razem

rok 2013

VIII Zarząd Sieci Solidarności
15 lipca odbyło się VIII posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Sieć Solidarności. Główne tematy to obchody rocznicy Porozumień Sierpniowych, XXX lecie powstania Duszpasterstwa Hutników, koncepcja uhonorowania tytułem "Dziękujemy za wolność" a także projekty edukacyjnie i gospodarcze.

W sprawach organizacyjnych Zarząd przyjął pięcioro nowych członków:

koleżanki: Krystynę Skwarczyńska, Kingę Piechnik oraz kolegów: Andrzeja Ciesielskiego, Ryszarda Lebiesta i Bronisława Kowynię. Obecnie Stowarzyszenie liczy 123 członków.

Zarząd zwolnił ze składek jednego z członków z powodu trudnej sytuacji materialnej.

"Solidarni nasz jest ten dzień" - spotkajmy się 30 sierpnia 2013 r. w Nowej Hucie.

Zarząd postanowił aby 30 sierpnia o godz. 17.00 spotkać się na Placu Centralnym w Nowej Hucie pod pomnikiem Solidarności, gdzie złożymy kwiaty z okazji Święta Solidarności.

Następnie zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie koleżeńskie na tarasie NCK - Nowohuckiego Centrum Kultury. W otwartej formule koleżeńskiego spotkania może wziąć udział każdy dla kogo etos Solidarności wciąż jest ważny a wspomnienia tamtych dni wciąż żywe. Będzie nam towarzyszył śpiew Pawła Orkisza.

Zarząd omówił zbliżające się obchody XXX lecia Duszpasterstwa Hutników. Główne uroczystości będą zorganizowane w dniu 28 września 2013 r.. Będzie msza św. a następnie spotkanie w auli kościoła Cystersów na os. Szklane Domy. W przededniu otwarta zostanie wystawa poświęcona historii i działalności Duszpasterstwa Hutników, w kaplicy w której spotykaliśmy się przez lata. Wydamy także okolicznościowy Biuletyn SSS, folder i pierwszy z numer tzw. Zeszytów Solidarności to nowa inicjatywa. W Dzienniku Polskim ukaże się okolicznościowa wkładka sygnowana przez IPN o. Kraków. Zamierzamy także odsłonić tablice poświeconą Duszpasterstwu Hutników - organizacji wielce zasłużonej dla Solidarności naszego Regionu.

Ze sprawą pamięci wiąże się inna inicjatywa Sieci Solidarności.

Zamierzamy upamiętnić ludzi Solidarności oraz opozycji demokratycznej tytułem "Dziękujemy za wolność". Pracujemy nad tym projektem koncepcyjnie. Przede wszystkim chcielibyśmy oznaczyć groby tych ludzi. Mamy nadzieję, że plastycy przedstawią wspaniały projekt plakiety i będziemy mogli w nadchodzące dni listopadowe br. rozpocząć tę akcję.

Zarząd omówił także inne inicjatywy wydawnicze Sieci Solidarności, z których dwie najważniejsze, planowane na 2014 rok to : album poświęcony ks. Kazimierzowi Jancarzowi w 20-lecie jego śmierci a drugi to album dedykowany i zawierający zdjęcia fotografików Solidarności, dzięki których odwadze i talentom uwieczniono wiele niezwykłych scen, ludzi, wydarzeń. Zapraszamy osoby chętne do współpracy.

Sieć Solidarności przygotowuje koncepcje projektów edukacyjnych dla młodzieży. Zamierzamy kontynuować i rozwinąć w nadchodzącym roku szkolnym tzw. Lekcje Solidarności. Jednym z nich jest zorganizowanie w roku przyszłym konkursu dla młodzieży szkolnej dot. wyborów 4 czerwca 1989 roku oraz wydarzeń przed i po tym dniu, które miały przełomowy charakter dla dalszych losów naszego a także innych krajów. Tematy te oraz powiązane były przedmiotem spotkania z Kuratorem Małopolskim.

W zakresie spraw gospodarczych omówiliśmy projekty nad którymi obecnie pracujemy:

- projekt utworzenia firmy pod roboczą nazwą "Złota Rączka" (nazwa niestety już zajęta). Trwają przygotowania do uruchomienia tej firmy. Otrzymaliśmy wiele, cennych informacji w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej. Wciąż poszukujemy chętnych do świadczenia prac w tej firmie. Informacje na ten temat znajdują się na stronie SSS.

Dystrybuujemy Karty BiznesTank firmy Orlen, która udziela nam rabatu na zakupy paliwa na ich stacjach. Z każdego litra zakupionego paliwa poza opustem dla posiadacza karty nasze Stowarzyszenie otrzyma 1 grosz.

Trwają prace nad projektem tzw. Ustawy o pomocy dla byłych działaczy opozycji. Projektem kieruje w Sieci Solidarności sen. Bogdan Klich. Prosimy o zgłaszanie propozycji i uwag.

Po wielotygodniowych pracach przygotowawczych ruszamy z akcją odszkodowań za represje jakie były stosowane wobec osób z naszego środowiska w latach 1980. W najbliższych dniach składamy pierwsze osiem wniosków z przygotowywanych 17-tu. Mamy nadzieje na uzyskanie odszkodowań przez osoby o to starające się. Prosimy inne osoby o zgłaszanie swoich roszczeń. Sieć pomaga w organizowaniu tych starań.