Solidarność to znaczy razem

KOMUNIKAT AKTUALNY

4 czerwca Świętem Państwowym III Rzeczypospolitej Polskiej. APEL

4 czerwca Świętem Państwowym III Rzeczypospolitej Polskiej. APEL

Stowarzyszenie „Sieć Solidarności”, które kultywuje ideały i wartości wielkiego ruchu społecznego Solidarność”, zwraca się do obywateli i obywatelek, organizacji społecznych, instytucji i firm naszego kraju z apelem o poparcie inicjatywy obywatelskiego projektu ustawy o ustanowienie dnia 4 czerwca Świętem Wolności i Praw Obywatelskich - Świętem Państwowym III Rzeczpospolitej Polskiej, dniem wolnym od pracy. 

W dniu 4 czerwca 1989 r. odbyły się wybory, w których Polacy udzielili poparcia kandydatom Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” na wszystkie możliwe do obsadzenia miejsca w Sejmie oraz 99 miejsc w Senacie. Ten akt wyborczy, ten dzień stał się symbolem przełomu ustrojowego w świadomości obywateli naszego kraju. Bez 4 czerwca nie byłoby następnych wolnych wyborów. Zakończył się trwający od dziesięcioleci system dominacji jednej partii nad państwem i obywatelami. To był dzień końca komunizmu. 

4 czerwca rozpoczął się czas kształtowania ustroju demokracji parlamentarnej, państwa równych praw dla wszystkich obywateli, rządów prawa oraz podjęcia działań zmierzających do uzyskania pełnej suwerenności. 
Wybory czerwcowe zamykające okres podjętej w Sierpniu 1980 r. walki o wolność człowieka i obywatela w demokratycznym państwie umożliwiły w następnych latach dynamiczny rozwój kraju, przyjaznego wobec sąsiadów, aspirującego do udziału we wspólnocie międzynarodowej Zachodu stwarzającego warunki dla rozwoju oddolnych inicjatyw obywatelskich.

Data ta powinna na stałe wzbogacić kalendarz świąt państwowych na równi z innymi  nie mniej dla Rzeczypospolitej doniosłymi wydarzeniami znaczącymi polską drogę ku wolności, niepodległości, suwerenności i demokracji. 

Dzień 4 czerwca powinien stać się symbolem III Rzeczypospolitej Polskiej, dniem wspólnego radosnego świętowania władz państwowych, samorządowców, organizacji społecznych, wszystkich bez wyjątku, równych sobie obywateli. Dzień ten winien być dniem wolnym od pracy.

Projekt ustawy i uzasadnienia nawiązuje do Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2013 roku o uznaniu dnia 4 czerwca Dniem Wolności i Praw Obywatelskich i ma na celu ustanowienie w tym dniu święta państwowego.

Obywatelki i obywateli, organizacje, instytucje, przedsiębiorstwa, które zechcą poprzeć i wesprzeć naszą inicjatywę prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem Sieć Solidarności w Krakowie. Po zebraniu deklaracji poparcia, utworzymy Komitet reprezentacyjny, którego celem będzie zebranie co najmniej sto tysięcy podpisów, w ciągu 3 miesięcy, aby wystąpić z Obywatelską Inicjatywą Ustawodawczą. 

Prosimy o upowszechnienie apelu.

Edward E. Nowak 
Prezes Stowarzyszenia 
„Sieć Solidarności”