Solidarność to znaczy razem

KOMUNIKAT AKTUALNY

Program obchodów 35. rocznicy ROKU 1989

Program obchodów 35. rocznicy ROKU 1989
Organizator: Stowarzyszenie Sieć Solidarności

Inicjatywa Stowarzyszenia Sieć Solidarności o podjęcie Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej o ustanowieniu 4 CZERWCA ŚWIĘTEM WOLNOŚCI I PRAW OBYWATELSKICH, świętem III Rzeczpospolitej Polskiej, dniem wolnym od pracy.

10 IV 2024 35. rocznica powstania Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność"
Złożenie kwiatów pod tablicą na ul. Sienna 5, gdzie mieścił się sztab KO "Solidarność". 10.04.2024 godz. 12:00 (środa);

13 IV 2024 Spotkanie działaczy komitetów obywatelskich z okazji 35. lecia powołania Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność", w Sali Obrad Rady m. Krakowa. Godz. 11:00

2 VI 2024 Główne uroczystości obchodów Dni Wolności i Praw Obywatelskich w Małopolsce
Otwarcie wystawy plenerowej "Rok 1989" . Godz. 16:00.
(Wystawa od 2.06-01.09.2024 r. Przeniesienie wystawy do Krakowa 01.09.-30.09)
- Uroczystość wręczenia Medali "Dziękujemy za wolność" dla członków Komitetu Obywatelskiego oraz podziękowanie uczestnikom komitetów obywatelskich Wyborów 1989 roku.
Nowohuckie Centrum Kultury. Godz. 17:00
- Koncert Muzyczny - otwarty dla publiczności. Godz. 19:00
- Całodzienny PIKNIK WOLNOŚCI organizacji społecznych (ngo) oraz spotkanie Ludzi 4 czerwca w Nowohuckim Centrum Kultury i wokół niego. Od godz. 10:00 do godz. 21:00

4 VI 2024 - 4 czerwca. ŚWIĘTO WOLNOŚCI I PRAW OBYWATELSKICH. Obchody ogólnopolskie

12 IX 2024 35. rocznica powołania Tadeusza Mazowieckiego. Debata naukowa o działalności rządu oraz jego genezie (wybory '89) w Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Od godz. 10:00 do godz. 17:00

Debaty i spotkania: "Ludzie 4 czerwca '89" poświęcone wydarzeniom ROKU 1989 w Muzeum Krakowa i Muzeum Nowej Huty. Pokaz filmu "1989. Zwyciężyliśmy" (harmonogram jeszcze nie ustalony)

Stowarzyszenie "Sieć Solidarności"