Solidarność to znaczy razem

Casus - wywiad z Kazimierzem Barczykiem 35-lecie Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych "Solidarności" i 25 lat samorządu terytorialnego. Od "Solidarności" do samorządności

35-lecie Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych "Solidarności" i 25 lat samorządu terytorialnego. Od "Solidarności" do samorządności. Z Kazimierzem Barczykiem, Wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego, Przewodniczącym Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w latach 1997-1999, rozmawia Krystyna Sieniawska.

plik pdf wywiadu >>>