Solidarność to znaczy razem

Dni bez Prasy 1981

Dni bez prasy to protest przeciwko monopolowi RSW "Prasa Książka Ruch" podległemu partii PZPR jaki odbył się w dniach 19-20 sierpnia 1981 r.

Drukarze NSZZ "Solidarność pod przewodnictwem kol. Ryszarda Lebiesta wstrzymali druk prasy reżimowej, przekazując równocześnie do rąk czytelników Krakowa swoja gazetę "DNI BEZ PRASY" z apelem do mieszkańców Krakowa. Był to protest przeciwko monopolowi RSW "Prasa Książka Ruch" podległemu partii PZPR.

Miejscem tego historycznego wydarzenia był budynek zwany Pałacem Prasy przy ul. Wielopole w Krakowie, dawna siedziba IKC'a. Na wezwanie drukarzy krakowskiej "Solidarności" w całym kraju została podjęta akcja protestacyjna "Dni bez prasy".

**********

Archiwalne zdjęcia z tamtych wydarzeń >>>

**********

**********

W 2015 r. Stowarzyszenie Sieć Solidarności prowadziło dyskusje z Solidarnością Małopolską nt. wmurowania okolicznościowej tablicy upamiętniającej to ważne wydarzenie, ale nic z tego nie wyszło.