Solidarność to znaczy razem

Goniec Małopolski

Goniec Małopolski był głównym czasopismem informacyjnym MKZ, a następnie ZR Małopolska NSZZ "Solidarność". Początkowo wydawany był jako SOLIDARNOŚĆ - Biuletyn Informacyjny wydawany przez Sekcję Informacji MKZ (Międzyzakładowy Komitet Założycielski) a od nr. 7 jako "Goniec Krakowski", a następnie od nr. 8 jako Goniec Małopolski.

Redakcje tworzyli: Robert Kaczmarek - red. naczelny, Andrzej Borzęcki, Mirosław Dzielski, Danuta Dziewońska, Jan Franczyk, Anna Kawalec, Lesław Maleszka, (z-ca red.nacz.), Jakub Meisnner, Katarzyna Nowakowska-Meissner, Tomasz Schoen, Maria Sierotwińska, Bogusław Sonik, Dorota Stec, Anna Szwed, Małgorzata Żłobińska.

Nr. 1 Biuletynu Informacyjnego wydano 10.11.1980 a nr. Ostatni Goniec Małopolski to nr. 56 wyd. 7 grudnia 1981 r. Były także dwa wydania specjalne 3 maja oraz 3 czerwca 1981 r.

Nakład wahał się od 1 tys. do 6 tys., ale należy pamiętać, że niektóre numery były wielokrotnie kopiowane na potrzeby komisji zakładowych.