Solidarność to znaczy razem

Protest głodowy w Nowej Hucie 26-30.08.1980

26 sierpnia 1980 ludzie z Chrześcijańskiej Wspólnoty Ludzi Pracy: Janek Franczyk, Stanisław Tor, Mieczysław Majdzik oraz Zygmunt Łenyk z Konfederacji Polski Niepodległej rozpoczęli solidarnościowy protest głodowy połączony z modlitwą za strajkujących robotników trwał do 30 sierpnia 1980 r.

Chrześcijańska Wspólnota Ludzi Pracy, organizacja założona 28 IV 1979 w Krakowie-Nowej Hucie przez Franciszka Grabczyka, Jana L. Franczyka, Adama Macedońskiego i Wojciecha Sukiennika (pod ps. Andrzej Walczyk) w 19. rocznicę obrony krzyża nowohuckiego; za cel stawiano sobie pogłębianie życia duchowego i religijnego oraz upowszechnianie chrześcijańskich ideałów i zasad życia wśród pracujących, rozwijanie życia społecznego i kulturalnego ludzi pracy, starania o sprawiedliwy podział dóbr duchowych, kulturalnych i materialnych zgodnie ze wskazaniami chrześcijańskiej nauki społecznej, walka o uznanie i szacunek dla tysiącletniej tradycji chrześcijaństwa w Polsce, obrona i upowszechnianie praw człowieka. Wg założycieli organizacja była wspólnotą ludzi pragnących służyć Ewangelii i w jej duchu żyć i pracować.

Założono pismo "Krzyż" - organ ChWLP, od nr. 2 "Krzyż Nowohucki"; nr 1 ukazał się podczas pierwszej wizyty Jana Pawła II w Krakowie (VI 1979); założono także Wydawnictwo Krzyża Nowohuckiego, którego nakładem 1979-1981 ukazało się ok. 20 tytułów.

Z ChWLP, pismem i wydawnictwem współpracowali kleryk Tadeusz Zaleski (publikował pod ps. Jacek Partyka), który w 1985 i 1986 wydał kilka 2-stronicowych nr. "Krzyża Nowohuckiego", oraz Stanisław Tor i Henryk Pach.

16 X 1979 działacze ChWLP wystosowali list otwarty do Przewodniczącego Rady Państwa PRL ws. udostępnienia Kościołowi rzymskokatolickiemu w Polsce środków masowego przekazu. 2 III 1980 wydali oświadczenie ws. bojkotu wyborów do Sejmu PRL, ponadto żądali zmian prawa i ordynacji wyborczej.

27 IV 1980, w 20. rocznicę walk o krzyż w Nowej Hucie, po mszy św. w kościele MB Królowej Polski (Arka Pana) w Nowej Hucie-Bieńczycach, ChWLP zorganizowała pochód pod krzyż stojący w miejscu, gdzie pierwotnie miał stanąć pierwszy nowohucki kościół, niesiono wieniec z napisem "Obrońcom Krzyża w Nowej Hucie 1960-1980 - Chrześcijańska Wspólnota Ludzi Pracy" oraz transparent "Nie można oddzielić krzyża od ludzkiej pracy"; manifestantów kilkakrotnie atakowali funkcjonariusze SB i MO po cywilnemu, bezskutecznie próbując rozproszyć pochód; pod krzyżem zebrani odśpiewali Boże, coś Polskę; wg organizatorów w demonstracji uczestniczyło ok. ok. 2 tys. osób, wśród nich członkowie i sympatycy SKS, KPN i Instytutu Katyńskiego.

30 VII 1980 w związku z lipcowymi strajkami ChWLP opublikowała oświadczenie, w którym m.in. wyrażono pełne poparcie dla strajkujących.

26-30 VIII 1980 ChWLP zorganizowała w kościele w Nowej Hucie-Bieńczycach głodówkę w intencji strajkujących robotników, w której uczestniczyli: S. Tor, A. Macedoński, Mieczysław Majdzik, J.L. Franczyk i Zygmunt Łenyk z KPN (do 28 VIII 1980 ze względu na stan zdrowia).

ChWLP zakończyła działalność 13 XII 1981 - internowani zostali: A. Macedoński, J.L. Franczyk (obaj do 2 VII 1982), W. Sukiennik (do 8 VII 1982), M. Majdzik (do 23 VII 1982).

Od 2 V 1980 Wydz. III/III-1 KW MO w Krakowie prowadził przeciwko działaczom ChWLP SOS krypt. Hutnik, następnie sprawę przejął DUSW Nowa Huta i kontynuował ją przeciwko J.L. Franczykowi do IV 1987.

(oprac. na podstawie Encyklopedii Solidarności)