Solidarność to znaczy razem

Strajk kwietniowo-majowy a Duszpastertwo Hutników