Solidarność to znaczy razem

Sytuacja gospodarcza Polski na przełomie lat 80.i 90. XX w.