Solidarność to znaczy razem

Wsparcie dla strajkujących hutników

Hutnicy strajkujący w HiL wiosną 1988 r. spotkali się z wieloma gestami solidarności i wsparcia ze strony różnych środowisk. Pojawiły się między innymi oddolne inicjatywy przy nowohuckich parafiach.

W parafii Matki Boskiej Częstochowskiej na os. Szklane Domy pomoc dla hutników organizowało Duszpasterstwo Hutników - działająca od 1983 roku struktura realizująca potrzeby socjalne podziemnych działaczy Solidarności.

Wiosną 1988 roku siedziba DH stała się centrum wspomagania strajku, w którym gromadzono pomoc materialną i koordynowano kontakty pomiędzy strajkującymi a światem zewnętrznym. Istotną rolę odgrywał też powołany 5 maja Wikariat Solidarności z Pokrzywdzonymi, działający przy parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach.