Solidarność to znaczy razem

PROJEKT JEST REALIZOWANY

Filmy i notacje filmowe

Stowarzyszenie Sieć Solidarności jest producentem lub współproducentem filmów dokumentalnych >>>

Lista filmów obejmuje także filmy dokumentalne - prezentacje multimedialne wydane staraniem Stowarzyszenia Sieć Solidarności i FRODO Studio :

Polecamy także następujące filmy dostępne na naszej stronie dot Solidarności >>>:

Sieć Solidarności opracowała także kilkadziesiąt notacji filmowych:

- Tu Radio Wolna Polska. P. Warisch, 2021
- Notacje "Strajk '88" P. Warisch.2018, 30 CD
- Notacje Wolność-Solidarność". 10 wywiadów. P. Warisch, 2018.
- Obywatelska Inicjatywa (4 notacje) M. Gawlikowski, UdsKiOR, 2021
- Raport z oblężonej Huty. P. Warisch, 2021
- Monte. M. Gawlikowski, 2 notacje, UdsKiOR, 2022

W zasobach SSS znajduje się także wiele filmów - relacji z działalności SSS

Osobną sprawa są materiały filmowe opracowane z inicjatywy i przy współpracy Sieci Solidarności przez TVN zawierająca filmy i materiały filmowe autorstwa Macieja Szumowskiego,. Wojciecha Szumowskiego, Andrzeja Jaskowskiego, Piotra Augustynka, pracujących dla Telewizji NTV Mistrzejowice i Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Materiały te zostały opracowane przez TVN, dzięki inicjatywie Jarosława Potasza - dyrektora TVN Kraków. Merytorycznej pomocy udzielali przy przygotowaniu tych filmów Grzegorz Surdy , zatrudniony w tym celu w TNV Kraków oraz Edward Nowak (SSS). Opracowane i wykonane filmy zostały uroczyście przekazane przez TVN Kraków IPN o. Kraków do użytku powszechnego. Późniejszy spór o naruszenie praw autorskich spowodował zamrożenie możliwości korzystania z tych materiałów. Uczestnicy postępowania zwracali się do Sieci Solidarność deklarując przekazanie tych filmów SS, dla celów u niekomercyjnego użytku publicznego, ale dotychczas sprawa się nie powiodła.Relacje