Solidarność to znaczy razem

PROJEKT JEST REALIZOWANY

Współpraca z organizacjami solidarnościowo - opozycyjnymi

W 2013 r. z inicjatywy i w siedzibie Sieci Solidarności odbywały się spotkania organizacji o rodowodzie solidarnościowo - opozycyjnym, działających w Krakowie i Regionie: Stowarzyszenia Maj 77, Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego, Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Stowarzyszenia NZS 80, Stowarzyszenia Federacja Młodzieży Walczącej, Stowarzyszenia Solidarności Walczącej, Duszpasterstwa Hutników.

Podczas tych spotkań określiliśmy obszary wspólnych działań: głównie współpraca w dziedzinie pomocy społecznej, informowanie się o planowanych wydarzeniach.

Ważnym obszarem współpracy było uzgodnienie stanowiska i poprawek do inicjatyw legislacyjnych dotyczących naszego środowiska. A szczególnie wobec projektu "Ustawy o pomocy działaczom opozycji demokratycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych", ale także nowelizacji ustawy o "Krzyżu Wolności i Solidarności".

Zgodnie z ustaleniami z innymi organizacjami, początkowo postanowiliśmy skupić nasze wysiłki na próbie odzyskania Oleandrów przez miasto Kraków, gdzie mogłyby znaleźć lokum Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego ale także inne organizacje o patriotycznym rodowodzie. Uczestniczyliśmy w wypracowywaniu stanowiska oraz rozmowach z władzami miasta oraz Związku Legionistów. W projekt zaangażował się Piotr Kalisz. Później powstała obywatelska inicjatywa OKNO (Obywatelski Komitet Na Rzecz Oleandrów), która kontynuuje ten temat, ale Sieć nie jest informowana o działaniach.

Pomimo podejmowanych przez Sieć wysiłków tego typu spotkania przestały się odbywać a dochodzi jedynie do incydentalnej współpracy np. w sprawach pomocy socjalnej dla członków tych organizacji, w sprawie medali "Dziękujemy za wolność"; nie ma natomiast form stałej współpracy. Poniżej wymienione zostały organizacje z którymi była lub trwa jakaś współpraca.

Wycofanie się Zarządu Regionu Małopolska oraz Komisji Robotniczej Hutników NSZZ "Solidarność" ze wspólnych z Siecią Solidarności obchodów 30. rocznicy strajku '88 w Nowej Hucie spowodował, że współpraca praktycznie została zamrożona. Sytuację pogorszyła także atmosfera związana z organizowaną pielgrzymką do Czernej, z której praktycznie Sieć Solidarności została wyrzucona. W związku z tym w 2019 roku Sieć Solidarności już nie organizowała kolejnej pielgrzymki do Czernej ani w niej nie uczestniczyła. Natomiast "Solidarność" regionalna i hutnicza brały w niej udział. Zachowanie polityczne struktur NSZZ "Solidarność" na szczeblu krajowym i regionalnym rokuje jak najgorzej.

Także Stowarzyszenie FMW wycofało się ze współpracy z SSS, a kilku jej członków wystąpiło z naszego Stowarzyszenia, szczególnie dotyczy to Roberta Kubicza i Piotra Fugla, liderów tego środowiska, którzy byli nawet członkami władz Sieci Solidarności. W tej sytuacji odstąpiliśmy od działań w ramach tworzonej wspólnej fundacji.

Nie ma żadnej współpracy ze Stowarzyszeniem NZS 80 działającym w Krakowie.

Właściwie z aktywnych organizacji społecznych o zbliżonym do naszego profilu współpracujemy z Duszpasterstwem Hutników (np. spotkanie 22.02.2022 r., wspólne uczestnictwo w uroczystościach i zebraniach SSS, pomoc dla członków DH), ze Stowarzyszeniem Maj '77, oraz ze znaczną ilością b. członków KPN. Inne organizacje w gruncie rzeczy praktycznie nie funkcjonują.

Sieć Solidarności aktywnie uczestniczyła w obchodach 40. rocznicy powstania Studenckiego Komitetu Solidarności w 2017 r., Delegacja Sieci Solidarności wzięła udział w uroczystości nadania imienia oraz sztandaru Studenckiego Komitetu Solidarności, Zasadniczej Szkole Zawodowej nr. 2 w Krakowie - Nowej Hucie, we wręczeniu Medalu Cracoviae Merenti dla SKS, przed Domem Studenckim Żaczek przy skwerze imieniem Studenckiego Komitetu Solidarności, gdzie odsłonięto instalację. Corocznie składamy kwiaty pod tablicą poświęconą Stanisławowi Pyjasowi na ul. Szewskiej 7.

W 2019 r. przedstawiciele Sieci Solidarności uczestniczyli w obchodach 40. rocznicy powstania Konfederacji Polskie Niepodległej, tym bardziej, że liczne grono b. działaczy KPN należy do naszego Stowarzyszenia. Rok wcześniej w sposób szczególnie uroczysty wręczyliśmy Leszkowi Moczulskiemu - przywódcy i twórcy KPN, z okazji jego 90. urodzin Medal "Dziękujemy za wolność" podczas uroczystości sierpniowych w Krakowie Nowej Hucie.

• Związek Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego
Od początku powstania Sieci Solidarności uczestniczymy w corocznych spotkaniach Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego. Wielu członków Sieci jest równocześnie członkami tego Związku, dlatego uczestniczymy w pewnym zakresie wspólnego działania. W 2015 r. kol. Adam Kramarczyk był głównym organizatorem spotkania w Niepołomicach. W 2016 roku, spotkanie odbyło się w dniu 9 lipca w Skawinie.

• Stowarzyszenie Federacji Młodzieży Walczącej
Współpraca ze Stowarzyszeniem FMW polega głównie na wspólnym organizowaniu pomocy socjalnej a szczególnie paczek w okresach świątecznych. Ponadto Stowarzyszenie FMW, przedstawia swoich kandydatów do medalu "Dziękujemy za wolność".

• Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem FMW uzgodniliśmy współpracę z Fundację FROGOS, której nazwa została zmieniona na Fundacja Rozwoju Gospodarczo - Społecznego "Sieć Solidarności", co umożliwia nam otrzymywanie 1% dotacji z PIT. Przejęcie tej fundacji miało także służyć prowadzeniu działalności gospodarczej ale pomimo opracowania kilku koncepcji np. "Złota Rączka", "Eko-targ", "Dom Solidarności", dotychczas nic takiego nie udało się zrealizować.

• Stowarzyszenie Maj 77
Współpraca jest incydentalna. Nieco ściślejsza była gdy przygotowywaliśmy medale dla działaczy m.in. SKS-u, którzy są członkami Stowarzyszenia Maj 77. Bogusław Sonik, był gościem niektórych inicjatyw Sieci. Tragiczna śmierć Jacka Skrobotowicza także połączyła nasze wysiłki. Poza tym zapraszamy się wzajemnie na organizowane przez nas wydarzenia.

• Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego
Współpraca z CDCN dotyczy nade wszystko spraw wydawniczych oraz organizacji wystaw bowiem Fundacja posiada bardzo bogaty zbiór dokumentów dotyczący Solidarności i opozycji. Dzięki temu stowarzyszenie wypożycza czasami eksponaty na organizowane przez siebie wystawy albo korzysta z dokumentów i konsultacji. Poza tym udało się wydać dwa numery "Sowińca" poświęcone "Strajkowi w Nowej Hucie 1988" (grudzień 2012) oraz nieco wcześniej poświęcony "30. Rocznicy utworzenia Tajnej Komisji Robotniczej Hutników" (czerwiec 2012). Fundacja CDCN była także wydawcą książki Edwarda E. Nowak "Moja Solidarność. Lata 1980-81 w Nowej Hucie".

• Stowarzyszenie NZS 80
Współpraca ze Stowarzyszeniem NZS 80 zapowiadała się bardzo obiecująco. Ich przedstawiciele uczestniczyli w pierwszych spotkaniach mających na celu integrowanie działań organizacji i solidarnościowo-opozycyjnych korzeniach. Wraz z NZS 80 zorganizowaliśmy uroczystość wręczenia medali "Dziękujemy za wolność" dla młodzieży opozycyjnej. Dzięki ich wsparciu uroczystość ta miała wspaniała oprawę muzyczną Zespołu "Trio łódzko-chojnowskie". Próbowaliśmy zorganizować wspólnie ze Stowarzyszeniem NZS '80, obchody 35. rocznicy powstania NZS ale plany te upadły. Także inne inicjatywy nie powiodły się, obserwujemy z ich strony nieprzychylne wypowiedzi.

• Konfederacja Polski Niepodległej
Współpracowaliśmy z Konfederacją Polski Niepodległej szczególnie pod koniec 2015 roku, przygotowując wspólnie Zaduszki, akcję Znicz Solidarności, czy uroczystość wręczenia Medali "Dziękujemy za wolność" dla środowisk opozycji o charakterze niepodległościowym. Współpraca ta jednak zakończyła się po krótkim okresie.

• Duszpasterstwo Hutników.
Dobrze układa się współpraca z Duszpasterstwem Hutników, chociaż jest to grono już nieliczne i na ogół w bardzo podeszłym wieku. Sieć Solidarności podjęła próbę wzmocnienia Duszpasterstwa Hutników delegując do niego kilku sowich członków. Organizowane były spotkania w DH, odremontowaliśmy nawet kaplicę na Szklanych Domach w której urządziliśmy wystawę w 2013 roku "Nasza droga do wolności". Sieć Solidarności zorganizowała 30. rocznicę działalności Duszpasterstwa Hutników, w bardzo szerokim zakresie, honorując ludzi i cała działalność DH a szczególnie kol. Zbigniewa Ferczyka. Na kaplicy odsłonięto stalową tablice upamiętniająca działalność Duszpasterstwa Hutników. Odbyło się także koleżeńskie spotkanie ludzi z Duszpasterstwa Hutników, z okazji 90 urodzin Ani Staniec z udziałem Edwarda E. Nowaka - Prezesa Sieci. W wydarzeniach organizowanych przez Sieć często uczestniczą członkowie DH.Relacje:

2019-10-13: Obchody 30. rocznicy śmierci Mirosława Dzielskiego
2013-10-16: Spotkanie nt. projektu ustawy o pomocy działaczom opozycji
2013-07-06: XXI Spotkanie Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego
2013-05-25: VI Spotkanie więźniów i internowanych w stanie wojennym. Nowy Wiśnicz 2013