Solidarność to znaczy razem

PROJEKT JEST REALIZOWANY

Wydawnictwa

Stowarzyszenie prowadzi działalność wydawniczą mająca na celu upowszechnianie wiedzy o ideałach, wartościach, historii i tradycji ruchu społecznego Solidarność.

I. Zeszyty historyczne Sieci Solidarności

Dla realizacji planów wydawniczych powołany został Zespól Redakcyjny Zeszytów Historycznych Sieci Solidarności w składzie: Adam Gliksman, Maciej Mach, Edward E. Nowak, Adam Roliński.

W ramach tej działalności wydaliśmy dotychczas następujące Zeszyty Historyczne Sieci Solidarności >>>

Zeszyty Sieci mają wspólną formę graficzną projektowaną przez Jacka M. Stokłosę. Głównymi autorami zeszytów byli Andrzej Malik, Paweł Stachnik, Adam Gliksman, Janusz Baster, Edward E. Nowak, Jacek i Barbara Swałtek, Waldemar Czyż. Objętość zeszytu to co najmniej 60 stron, w tym zdjęcia (czarno-białe lub kolorowe). Ukazują się one w nakładzie 500 egzemplarzy. Są dystrybuowane do ponad 70 bibliotek w województwie, w tym m.in. szkolnych.

II. Wydawnictwa własne lub we współpracy z Siecią Solidarności >>>

III. Biuletyny Sieci Solidarności >>>Relacje:

2018-05-16: Wiosna Solidarności 1988 w obiektywie Andrzeja Stawiarskiego - album
2016-03-00: Zapis zdarzeń 1980-1989 w obiektywach krakowskich fotografistów