Projekty archiwalne

Edukacja

Konkursy o Solidarności

Konkursy wiedzy na temat "Solidarności" skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych od 2014 r. organizowały wspólnie Kuratorium Oświaty w Krakowie, Region Małopolski NSZZ "Solidarność" i Stowarzyszenie Sieć Solidarności. Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy na temat NSZZ "Solidarność" i jego znaczenia dla przemian społecznych i politycznych w Polsce i w świecie.

więcej
projektów: 1, na stronach: 1