Solidarność to znaczy razem

Solidarność Rodzin - Солідарність Сімей

SOLIDARNOŚĆ RODZIN: Ukraina-Polska
СОЛІДАРНІСТЬ СІМЕЙ: УКРАЇНА-ПОЛЬЩА

My, pokolenie lat 80. ubiegłego wieku pamiętamy pomoc i wsparcie jakiego doświadczyliśmy od społeczeństw krajów Europy i całego świata, gdy walczyliśmy z systemem komunistycznym. W Ukrainie trwa teraz wojna wywołana przez agresora o tych samych korzeniach. Chcemy okazać naszą pomoc i wsparcie rodzinom ukraińskim dotkniętym skutkami wojny, sprawić, aby poczuli tak jak my wtedy - solidarność ludzi dobrej woli, ponad granicami krajów i kordonami wojsk.

Stowarzyszenie "Sieć Solidarności" przygotowało program SOLIDARNOŚĆ RODZIN: Ukraina-Polska" polegający na długofalowej współpracy, opiece i realnej pomocy rodzinom ukraińskim dotkniętym skutkami wojny, przez rodziny polskie.

Zakładamy, że polska rodzina podejmie opiekę (patronat) nad konkretną rodziną ukraińską, przebywającą w Ukrainie - ofiarą wojny, która ucierpiała wskutek rosyjskiej agresji (śmierć członka rodziny, kalectwo, utrata domu, dobytku, pracy i inne skutki wojny) i zobowiąże się do jej długotrwałego wsparcia, co najmniej jednorocznego.
Opieka polegać ma na prostych formach, jak wysłanie paczki (żywność, środki higieniczne, sanitarne, itp.), przekazanie pieniędzy, wymianie listów, kartek, czy sms-ów. W miarę czasu, po bliższym poznaniu rodziny ukraińskiej, oferowana pomoc będzie coraz lepiej odpowiadać konkretnym potrzebom. Mamy nadzieję, że kontakty zaowocują rozwinięciem znajomości - zawiązaniem relacji pomiędzy rodzinami, dziećmi i młodzieżą,

Wartość przeciętnej paczki powinna zawierć się w granicach 20-100 euro (100-400 zł), maksymalna waga do 20 kg. Pomoc powinna być wysyłana możliwie regularnie, w odstępach najdalej 2 miesięcy. Świadomi jesteśmy, że koszty materialne które będzie ponosić rodzina polska mogą, z czasem trwania projektu, okazać się trudne do udźwignięcia. Jako organizator będziemy aktywnie poszukiwać sponsorów programu, sugerujemy także łączenie się rodzin i osób w grupy wspierające rodzinę ukraińską.

Rodzina polska deklarująca udział w projekcie dla przygotowania pierwszej paczki otrzyma adres rodziny ukraińskiej, spis jej potrzeb oraz krótki list w języku polskim i ukraińskim do tej rodziny. Organizator programu dostarczy również aktualną instrukcję zapakowania, opisania oraz wysyłki paczki. Kolejne formy pomocy powinny wynikać z odpowiedzi strony ukraińskiej.

Paczki będą przesyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub sprawdzonych kurierów (po stronie ukraińskiej: UKR Poczty, lub Poczty NOWA) Ponieważ sytuacja w Ukrainie zmienia się dynamicznie, również warunki dostarczania paczek i ich odbioru w Polsce mogą ulegać zmianom, będziemy na to reagować.

Organizatorem programu "Solidarność Rodzin" jest Stowarzyszenie Sieć Solidarności (SSS), które nawiązało współpracę z ukraińskimi organizacjami i wspólnie będą rekomendować rodziny ukraińskie - ofiary wojny i przygotowywać opis sytuacji danej rodziny.

Stowarzyszenie Sieć Solidarności będzie monitorować przebieg programu oraz udzielać wsparcia w jego realizacji wszystkim uczestnikom, w szczególności rodzinom polskim i ukraińskim oraz partnerowi ukraińskiemu. Można będzie także wspierać Program w formie wpłat na konto bankowe stowarzyszenia lub zgłaszać inne projekty.Prosimy o SOLIDARNOŚĆ Z UKRAINĄ O SOLIDARNOŚC Z KONKRTENYMI RODZINAMI Z UKRAINY - OFIARAMI WOJNY

Zgłoszenia do udziału w programie można kierować do każdego z członków Zespołu

Stowarzyszenie "Sieć Solidarności" utworzyło subkonto
dla programu pon. SOLIDARNOŚĆ RODZIN/ СОЛІДАРНІСТЬ СІМЕЙ
BANK PKO SA: PL 66 1240 4719 1111 0010 5101 3852, dopisek SOLIDARNOŚC RODZIN

Zespół Programu SOLIDARNOŚĆ RODZIN:
- Dyrektor: Anna Kozłowska;
- Nataliya Bishko;
- Krystyna Ryczaj-Marchewczyk;
- Jacek i Elżbieta Niedźwiecki;
- Edward E. Nowak
- Valeria Shtepa;