Solidarność to znaczy razem

Po 25 latach spotkali się działacze Komitetów Obywatelskich z Małopolski

9 lutego 2014 r., w 25 rocznicę pierwszego jawnego spotkania organizacyjnego Regionalnego Komitetu Solidarności (28.01.1989), które doprowadziło do wyborów czerwcowych 1989 roku odprawiana została msza św. w kościele oo. Dominikanów, przez o. A.Kłoczowskiego. Intencją mszy było uczczenie pamięci wszystkich zmarłych członków komitetów obywatelskich, które były zaangażowane w wybory czerwcowe '89, w szczególności ś.p.: Stefana Jurczaka - przewodniczącego MKO.

Później, wspominaliśmy także Tadeusza Piekarza - wiceprzewodniczącego MKO, Andrzeja Potockiego - Wiceprzewodniczącego MKO, Macieja Szumowskiego kierującego sprawami informacji MKO oraz parlamentarzystów: ś.p. senatorów: Stanisława Chrobaka, Romana Ciesielskiego, Andrzeja Fenrycha, Krzysztofa Kozłowskiego, Zofii Kuratowskiej, Andrzeja Rozmarynowicza, Tadeusza Zielińskiego, posłów Michała Caputy, Władysława Skalskiego i wiele innych osób. Po mszy, kilkadziesiąt przybyłych osób spotkało się w Kapitularzu, jak przed 25 laty.

Otworzył spotkanie i prowadził kol. Zygmunt Kolenda, który nie krył wzruszenia. Kol. Jerzy Zdrada, były poseł wybrany 4 czerwca przedstawił, drogę historyczną jaka nas wiodła od Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ "Solidarność" Lechu Wałęsie, strajku wiosennego 1988 w Nowej Hucie a następnie strajków sierpniowych, przez meandry rozmów w Magdalence i przy "Okrągłym Stole", poprzez protesty studentów i innych grup, próby zatrzymania procesu porozumienia przez tzw. "beton" partyjno-esbecki, aż do entuzjazmu wyborów 4 czerwca 1989 roku.

Następnie kol. Edward E.Nowak, także poseł wybrany 4 czerwca, przedstawił propozycje Planu obchodów 25 lecia wyborów do Sejmu i Senatu RP w czerwcu 1989 r pn. "Dziękujemy za wolność". Propozycje zostały przygotowane przez Stowarzyszenie Sieć Solidarności i uzgodnione z przedstawicielami komitetów obywatelskich z 1989 roku, kol. Zygmuntem Kolendą i Januszem Orkiszem. Były one także przedmiotem spotkań i uzgodnień z Wojewodą i Marszałkiem Województwa oraz Prezydentem Krakowa. Zostaną one przedstawione w oddzielnej notatce. Plan obchodów został przyjęty gorącymi brawami.

W dyskusji głos zabrał Wojewoda Jerzy Miller, który potwierdził wizytę Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Termin zostanie wkrótce uzgodniony. Zwrócił się on także do zebranych z prośbą o wskazanie kandydatów do odznaczeń państwowych.

Kol. Andrzej Sikora zwrócił uwagę na potrzebę włączenia się w obchody 100 rocznicy wymarszu I Kompanii Kadrowej, 6 sierpnia 1914 roku z krakowskich Oleandrów.

Kol. Adam Szostkiewicz apelował o udzielenie pomocy osobom, z naszego środowiska, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W podobnym tonie wypowiadał się kol. Andrzej Tarnawski zwracając uwagę, na to że w naszym regionie, Sieć Solidarności prowadzi już taką działalność. Rozdawane biuletyny Sieci Solidarności oraz wyjaśnienia kol. Edwarda E. Nowaka zapewne ułatwią chętnym, dotarcie z pomocą do potrzebujących.

Spotkanie w kapitularzu kończyło się, wspomnieniami, rozmowami, dawno nie widzianych kolegów.