Solidarność to znaczy razem

Adam Kramarczyk, nasz serdeczny kolega kończy 80 lat

Podczas uroczystości 41. rocznicy Porozumień Sierpniowych zrobiłismy niespodziankę koledze Adamowi Kramarczykowi, składając mu życzenia urodzinowe oraz wręczając portert fotograficzny autorstwa Jacka M.Stokłosy.

Adasiu, życzymy Ci zdrowia, ale także żebyś się nie zmieniał, żebyś nadal emanował pogodą ducha, sprawnością, wyrozumiałością, prawością, skromnością, żebyś nadal bronił naszych wartości, tej Pierwszej, Wielkiej Solidarności.

***

Adam Kramarczyk (ur. 27.08.1941 r. w Krakowie) jest absolwentem Politechniki Krakowskiej (1967) budownictwa lądowego oraz studiów podyplomowych z inżynierii ruchu (1988). W latach 1967 - 79 pracował w Miejskiej Służbie Drogowej w Jaworznie, a po powrocie z wojska (1970-72) w Pracowni Projektowej przy Wojewódzkim Zarządzie Dróg Publicznych w Krakowie (1972-88), później w firmie polonijnej "Lutecia" (1988-90). Od 1990 był dyrektorem PGM Śródmieście, następnie pracował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, oraz w Małopolskim Biurze Inwestycyjnym, skąd przeszedł na emeryturę w 2007 roku. Obecnie mieszka w Niepołomicach.

Uczestniczył w pierwszych zebraniach informacyjnych wolnych związków zawodowych w CeBeA, na przełomie sierpnia i września 1980 roku. Do "Solidarności" wstąpił od początku gdy tylko zaczynała się rodzić, w Rejonie Dróg Publicznych gdzie współtworzył struktury wraz z K.Doeningiem. Był członkiem założycielem Małopolskiego Komitetu Założycielskiego (MKZ) w Krakowie w dniu 15 września 1980 roku a następnie członkiem zarządu i skarbnikiem w MKZ Kraków (księgowa R.Spytkowska). W marcu 1981 r. był członkiem założycielem krakowskiego Komitetu Więzionych za Przekonania. Publikował teksty w "Gońcu Małopolskim". Był także delegatem na I WZD RM w Tarnowie w lipcu 1981 roku.

Po wprowadzeniu stanu wojennego, uczestniczył w wiecu strajkowym w CeBeA, a potem w działalność struktur tworzącego się podziemia, m.in. RKW. Został aresztowany w dn. 25.01.1982 roku w mieszkaniu Andrzeja Komorowskiego przy próbie odebrania pierwszego numeru "Biuletynu Małopolskiego". Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego skazał go na karę 3 lat pozbawiania wolności oraz 2 lat pozbawienia praw publicznych. Wraz z nim skazani zostali Grzegorz Jakubowski, Kubisiowski Edward oraz Piotr Świdziński, każdy po 3 lata więzienia. Osadzony został w Areszcie Śledczym Montelupich w Krakowie, a następnie w Raciborzu, Strzelcach Opolskich, Kłodzku i Strzelinie, skąd wyszedł na mocy amnestii 23 maja 1983 r.

Adam Kramarczyk jest członkiem Związku Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego oraz Stowarzyszenia Sieć Solidarności.

Został uhonorowany Medalem "Dziękujemy za wolność" (2015).

Stowarzyszenie "Sieć Solidarności"