Solidarność to znaczy razem

Zmarła Jadwiga Jerschina

Zmarła Jadwiga Jerschina - wysoko ceniona polonistyka X Liceum Ogólnokształcącego, kolporterka i organizatorka spotkań z wybitnymi ludźmi w stanie wojennymi, zaangażowana w Komitet Obywatelski.

Jadwiga Jerschina ur. 8 lutego 1942 r. Bogudzięka Ukraina, zm. 28.01.2022 r. w Krakowie, pochowana na cmentarzu Prądnik Czerwony, nauczycielka, polonistka w X Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie.

Po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 r. kolportowała m.in. w swoim środowisku nauczy­cielskim podziemne wydawnictwa, a także książki przemycane z Zachodu. Rozprowadzała kartki okolicznościowe i zdjęcia dokumentujące uliczne konfrontacje z milicją i ZOMO, oraz znaczki wydawane przez Solidarność, zasilające fundusze Związku.

Jako nauczycielka języka polskiego, omawiając literaturę, zawsze starała się w taki sposób ukazywać procesy historyczne i ich bohaterów, by kształtować postawy młodzieży w duchu patriotycznym. Wskazywała fakty, o których prawdziwa wiedza była wówczas często zakazana, jak np. prawda o zbrodni katyńskiej.

Organizowała w swoim mieszkaniu cieszące się dużą frekwencją spotkania z wybitnymi działaczami Solidarności. Byli to ważni opozycjoniści, jak np. pisarz Jan Józef Szczepański, znani aktorzy i dzienni­karze.

W czasie pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w 1989 roku była członkiem Obwodo­wej Komisji Wyborczej. W tym samym roku była współzałożycielem Komitetu Obywatelskiego "S" osiedli Widok i Widok-Zarzecze w Krakowie. W początkowym okresie uczestniczyła też w jego pracach.

Jadwiga Jerschina była żoną prof. Jana Jerschina profesora socjologii, wykładowcy akademickiego i specjalisty badań rynku i opinii publicznej.

Cześć Jej pamięci
Stowarzyszenie "Sieć Solidarności"