Solidarność to znaczy razem

Zespół Solidarność Rodzin nt. kolonii dla dzieci z Czernihowa

Kolejne posiedzenie Zespołu Solidarność Rodzin w dn. 9 marca br. było poświęcone wysyłce 6 agregatów prądotwórczych do Ukrainy oraz projektowi wakacji dla dzieci z Ukrainy.

Najważniejszym punktem była dyskusja o projekcie zorganizowania dwutygodniowych. wakacji w Polsce dla 30 dzieci Czernihowa z rodzin ofiar wojny, którymi się opiekujemy.

To duże przedsięwzięcie logistyczne, bardzo kosztowne i dosyć skomplikowane, które będzie wymagać zaangażowania wielu osób, także spoza Sieci Solidarności.

Apelujemy o wsparcie.