Solidarność to znaczy razem

SOLIDARNY Filip Musiał - Dyrektor IPN w Krakowie

Stowarzyszenie "Sieć Solidarności" wyróżniło Dyplomem SOLIDARNY - dr. Filipa Musiała - dyrektora oddziału IPN w Krakowie, za wspieranie naszej działalności w minionym dziesięcioleciu.

Dr. Filip Musiał uczestniczył oraz pomagał merytorycznie w wielu wydarzeniach, obchodach, jubileuszach, itp. organizowanych przez Sieć Solidarności a także organizował we współpracy z nami różne przedsięwzięcia, głównie wystawy, konferencje, debaty, wydawnictwa. Jest członkiem Kapituły Medalu "Dziękujemy za wolność".

W spotkaniu z dyrektorem IPN wzięli udział Edward E. Nowak - oraz Danuta Kinaszewska - wiceprezeska stowarzyszenia.