Solidarność to znaczy razem

Wystawa "Strajk w Nowej Hucie"

Na Placu o.gen. Adama Studzińskiego stanęła wystawa "Strajk w Nowej Hucie. 26 kwietnia - 18 maja 1988" w 35. rocznicę zrywu hutniczego.

Wystawę otworzył dr Michał Wenklar - zastępce dyr. IPN o. Kraków. Podobna wystawa, kilka godzin później została otwarta przez Romana Wątkowskiego - przewodniczącego KRH NSZZ Solidarność, na Placu Centralnym w Nowej Hucie.

Na kilkunastu planszach zaprezentowano przebieg strajku od jego wybuchu 26 kwietnia o godz. 9:00 poprzez najważniejsze wydarzenia, pacyfikację strajku w nocy 4/5 maja a następnie strajk absencyjny i wreszcie powołanie Komitetu Organizacyjnego KM HiL w dniu 17 maja 1988 r..

Wystawę opracował Paweł Zechenter, a oparta została o zdjęcia Andrzeja Stawiarskiego wykonane podczas strajku.

[EEN]

Zdjęcia


fotografii: 19, na stronach: 2