Solidarność to znaczy razem

Sieć Solidarności o pracy w 2024 roku

110. Zarząd Stowarzyszenia Sieć Solidarności

W dniu 27 listopada odbyło się 110 zebranie zarządu Sieci Solidarności, w którym wzięło udział liczne grono członków (łącznie 16 osób). Najważniejszym tematem zebrania była dyskusja nad koncepcją naszej działalności w 2024 r. Rozmawialiśmy także o bieżącej działalności w końcówce bieżącego roku; zajmowaliśmy się sprawami organizacyjnymi i członkowskimi.

Koncepcja działalności Sieci Solidarności w 2024 r.

35. rocznica Wyborów 4 czerwca 1989 będzie ogniskować nasze najważniejsze działania w nadchodzącym roku. Przede wszystkim jako Stowarzyszenie zaapelujemy do władz państwowych, aby zdecydowanie podnieść rangę Dnia Wolności 4 czerwca (także ustanowienie go jako dnia wolnego); jako dnia założycielskiego III Rzeczpospolitej Polskiej, dnia zakończenia ustroju komunistycznego i rozpoczęcia budowy demokracji w Polsce.

Jest naszą intencją, aby wystąpić o publiczną zbiórkę podpisów pod projektem obywatelskim. Zwracamy się do naszego członka, senatora RP Bogdana Klicha o patronat nad ta ideą, której również on już był autorem.

Stowarzyszenie Sieć Solidarności przygotuje odrębny program obchodów Dnia wolności 4 czerwca w 2023 roku do którego zaprosimy obywateli, organizacje i władze. W ramach tego programu znajdzie się m.in. uhonorowanie Medalem "Dziękujemy za wolność" wybitnych postaci Solidarności działających w Małopolsce, w tym doradców Komisji Robotniczej Hutników i współpracowników podczas stanu wojennego: Jacka Kuronia, Jana Lityńskiego Adama Michnika, Konrada Bielińskiego, Barbary Labudy i innych.

Drugą ważną datą w przyszłym roku będzie 40. rocznica zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki zamordowanego przez funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. Pamiętając, że ta okrutna zbrodnia wyzwoliła także ważne działania przeciw przemocy w naszym kraju, których niektórzy członkowie Sieci Solidarności byli uczestnikami, przypomnimy powstanie Obywatelskiej Inicjatywy w Obronie Praw Człowieka "Przeciw Przemocy".

Stowarzyszenie "Sieć Solidarności" deklaruje zaangażowanie w proces przywrócenia demokracji, praw i wolności obywatelskich, praworządności, samorządności, współpracy europejskiej, odkłamania fałszowanej przez ostatnie lata historii, w naprawę edukacji obywatelskiej i kultury a także proces pojednania i zgody narodowej. Jednym z elementów tego podejścia będzie utworzenie w Krakowie Domu Solidarności i Wolności.

Inne planowane działania znajdą się w przygotowanym na kolejne zebranie zarządu, planie działalności stowarzyszenia w 2024 roku.

W nadchodzących dniach bieżącego roku zamierzamy:

- uczcić 193. Rocznice wybuchu Powstania Listopadowego w dniu 29.11.2023 r.

- zwiedzenia wystaw w Muzeum Krakowa w Pałacu Krzysztofory 6 grudnia br.

- spotkanie z działaczami Białoruskimi nt. sytuacji w ich kraju w dniu 11 grudnia;

- 13 grudnia o godz. 16:00, oddamy hołd Ofiarom stanu wojennego pod tablicą przy bazylice oo. Jezuitów przy ul. Kopernika 26 w Krakowie, po czym udamy się na spotkanie (godz. 17:00) poświęcone wydarzeniom stanu wojennego do Klubu pod Jaszczurami.

- 18 grudnia przewidujemy 111. Posiedzenie Zarządu Sieci Solidarności poświęcone przyjęciu Planu działalności stowarzyszenia w 2024 r. oraz projektu nowelizacji ustawy o pomocy działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym obejmującej osoby niepełnoletnie. Zarząd i członkowie nie zaakceptowali w chwil obecnej wystąpienia o nowelizację powyższej ustawy w sprawie zwiększenia świadczeń emerytalno-rentowych z którą zwróciło się do nas Stowarzyszenie NZS 80.

- 19 grudnia członkowie Sieci Solidarności wraz z rodzinami i sympatykami spotka się na tradycyjnym Opłatku w Nowohuckim Centrum Kultury (godz. 17:00)

W końcu tego roku zamierzamy poświecić swoją aktywność także kontynuacji pomocy Ukrainie. Zespół Solidarność Rodzin wyśle do Czernihowa, laptopy dla uczniów, sprzęt gospodarstwa domowego, rowery, narzędzia i urządzenia budowalne, agregaty prądotwórcze, ale także zimowe obuwie i skarpety dla obrońców. Przed świtami wyślemy paczki świąteczne dla rodzin, którymi się opiekujemy.

Koniec roku to także zakończenie programów na które pozyskaliśmy dotacje oraz ich rozliczenia a także aplikacje o nowe środki, k o które trzeba będzie zabiegać - nie jak zawsze na początku przyszłego roku, ale przed 14 grudnia br. Przypomnę, że zrealizowaliśmy w br. film pt. Bard Solidarności oraz kilka notacji filmowych a także wręczyliśmy Medale "Dziękujemy za wolność" - XXVI edycji.

Ze spraw organizacyjnych i członkowskich pragniemy poinformować o przyjęciu kolejnego członka Stowarzyszenia kolegi Kamila Zgody, byłego działacza Federacji Młodzieży Walczącej. Z przykrością informujmy, że wskutek nieuczestniczenia od wielu lat w działalności stowarzyszenia, zarząd podjął decyzję o skreśleniu dwóch osób z listy członków. Obecnie Stowarzyszenie Sieć Solidarności liczy 102 członków.

[EEN - 27.11.2023]