Solidarność to znaczy razem

112 Zarząd Sieci Solidarności

Zarząd Sieci Solidarności obradujący, z licznym udziałem członków, 19 lutego 2024 r. podjął uchwałę o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia "Sieć Solidarności", które będzie poświęcone przyjęciu Sprawozdania z działalności w 2023 r., w dniu 11 maja 2024 r. o godz. 10:00 w budynku Muzeum Krakowa (wejście od. ul. Szczepańskiej); tam gdzie ubiegłoroczne zebranie. Podczas zebrania zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do zarządu, w związku ze złożoną rezygnacją kol. Beaty Kowalskiej.
Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Księgowa powinni przygotować sprawozdania.

Drugim ważnym punktem programu było szczegółowe omówienie stanu przygotowań do obchodów 35. rocznicy ROKU 1989.
Plan obchodów jest załączony do nin. e-maila. Tutaj tylko wskażę 4 najważniejsze elementy obchodów:
1) 13 kwietnia 2024 o godz. 11:00 w Sali Obrad Rady m. Krakowa odbędzie uroczyste spotkanie działaczy Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" oraz ludzi uczestniczących aktywnie w wyborach w czerwcu 1989 roku;
2) 2 czerwca 2024 r. w Nowohuckim Centrum Kultury i wokół niego będzie się odbywać szereg wydarzeń, z których najważniejsze to Wręczenie Medali "Dziękujemy za wolność" XXVII edycji, Wystawa o 1989 roku, Koncert Muzyczny z piosenkami o wolności oraz Piknik Demokracji ze Strefą Obywatelską w które będąmogły się zaprezentować organizacje społeczne (ngo) Krakowa i Małopolski oraz Spotkanie Ludzi 4 czerwca.
3) 12 września 2024 r. w Polskiej Akademii Umiejętności odbędzie się Konferencja Naukowa nt. Wydarzeń Roku 1989. Oprócz tego odbędąsię jeszcze 4 debaty panelowe w Muzeum Krakowa i Muzeum Nowej Huty, których program dogrywamy.
4) Sieć Solidarności występuje z projektem ustanowienia 4 czerwca Czerwca -Świętem Państwowym III Rzeczypospolitej Polskiej, dniem wolnym od pracy i w tym celu organizuje Obywatelską inicjatywę Ustawodawczą. Temat będzie omawiany oddzielnie.

Proszę koleżanki i kolegów o zgłoszenie się do pracy przy tych projektach.

Członkowie stowarzyszenia wezmą udział w obchodach 2. rocznicy agresji Rosji na Ukrainę, zarówno w manifestacji o godz. 12:00 jak i koncercie charytatywnym solidarności z Ukrainą o godz. 20:00. Mamy jeszcze 4 bilety zakupione przez Stowarzyszenie, zapraszam chętnych do kontaktu.
Podczas zebrania omówiliśmy także czekające nas spotkania integracyjne oraz działalność kulturalną stowarzyszenia.

Przy okazji, przypominam i informuje, że wszystko znajdziecie na naszej stronie internetowej www.sss.net.pl, zarówno jak chodzi o historię działalności, dokumenty, itp. rzeczy o SSS. O samym Stowarzyszeniu informacje są w dziale Stowarzyszenie.
Działalność Sieci składa się z 6 obszarów: Tradycja, Pamięć, Edukacja (i Upowszechnianie), Więzi i Dialog, Wsparcie, Solidarność Dzisiaj, w ramach, których są realizowane projekty. Na stronie w dziale Działalność znajdziecie konkrety oraz Plan-Kalendarium na 3 najbliższe miesiące.
Przed nami, w tym miesiącu jeszcze:
• 20.02 - 10 rocznica wydarzeń na Majdanie w Ukrainie
• 22.02 - Bunt w systemie - wernisaż wystawy w Muzeum Nowej Huty (godz.18:00)
• 24.02 - Wpadka Koszycka 24.02.1983
• 24.02 - X rocznica śmierci Bożeny Huget
• 24.02 - 2. rocznica rosyjskiej agresji na Ukrainę
- udział SSS w manifestacji poparcia dla Ukrainy Rynek Główny godz. 12:00
- Koncert dla Ukrainy 2024 w T. Słowackiego, wspólne wyjście członków Sieci o godz. 20:00
• 27.02 - 35.rocznica demonstracji-happeningu WiP- Akcja Studencka
W Dziale Informacje, w zakładce Co-Gdzie-Kiedy znajdziecie najważniejsze planowane wydarzenia (te duże) oraz ważne Komunikaty.
Strona www ma charakter statyczny, natomiast codziennym dziennikiem Sieci Solidarności jest strona na facebooku:

https://www.facebook.com/SiecSolidarnosci

gdzie znajdziecie nie tylko zapowiedzi wydarzeń, aktualności z działalności nie tylko Sieci Solidarności ale także innych organizacji, codziennie są także jakieś przypomnienia ludzi i wydarzeń z historii (najczęściej rocznicowo, co 5 lat).

Na facebooku mamy także grupę Sieci Solidarności, która służy celom wewnętrznej dyskusji pomiędzy członkami. Podobną rolę spełnia także grupa w aplikacji Messenger (dla tych, którzy z niej korzystają), a w najważniejszych sprawach używamy sms-ów.

Wracam do zebrania.
Jednym z punktów zebrania były także sprawy organizacyjne oraz członkowskie. M.in. przyjęliśmy kolejnego członka stowarzyszenia kol. Andrzeja Dróżdża, obecnego prezesa Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, natomiast kol. Józef Ratajczak zmienił formułę na członka wspierającego. Jest taka możliwość dla osób, które nie mogą aktywnie działać a chciałyby pozostać członkami SSS; można także zwrócić się o zwolnienie ze składek. Sieć Solidarności liczy od dzisiaj 104 członków.

Podczas zebrania prezes wyraziłem wielkie zadowolenie z powodu wywiązywania się członków z opłacania składek członkowskich. Zaległości składkowe i to nieznaczne posiada tylko 9 członków, których niniejszym proszę o uzupełnienie. Zdecydowana większość członków zapłaciła składki z góry za cały rok, niektórzy w kwocie znacznie przekraczającej składkę, czyli 10 zł/m-c, która nie była zmieniana od początku powstania SSS. Bardzo dziękujemy.

Sygnalizuję, że coraz bardziej daje nam się we znaki zbyt małe biuro na zebrania, gdyż coraz więcej osób angażuje się w działalność bieżącą Sieci Solidarności i trudno jest spotkać się, debatować w tak małym pokoju. Może ktoś ma jakiś pomysł na wynajęcie biura w lepszym miejscu, dobrze skomunikowanym, za niewygórowaną cenę (do 1000 złotych brutto)...

Przypominam, że w każdy poniedziałek o godz. 17:00 jestem w biurze; każdy kto chce może zajrzeć, do biura, choćby pogadać o tym co słychać. Zebrania zarządu odbywają się w 3-ci poniedziałek miesiąca. Wszystkim, którzy wzięli udział we wczorajszym zebraniu serdecznie dziękuję, proszę członków stowarzyszenia o udział w licznych aktywnościach naszej organizacji; sądzę, że to jest także dobre dla każdego, służy zdrowiu fizycznemu i psychicznemu.

[EEN]