Solidarność to znaczy razem

Spotkanie młodzieży z Zygmuntem Łenykiem

Dwunastego stycznia dzięki gościnności parafii ewangelicko-augsburskiej odbyło się spotkanie młodzieży licealnej z Zygmuntem Łenykiem. Spotkanie było wydarzeniem pozalekcyjnym.

Uczestnicy spotkania z Zygmuntem Łenykiem rozmawiali nie tylko o Stanie Wojennym. Rozpoczęli rozmowę od jego doświadczeń spoza działalności publicznej: od wypadku jakiego doznał jako chłopiec i o jego imponująco aktywnym życiu pomimo tego zdarzenia, o pracy w Polskim Związku Niewidomych i w szpitalu Babińskiego.

Kiedy Zygmunt Łenyk opowiadał o rehabilitacji i psychoterapii pacjentów w szpitalu Babińskiego, których się podejmował jako psycholog kliniczny, uczestnikom nasuwało się skojarzenie - o czym kilkukrotnie wspominali w dyskusji - że jego aktywność obywatelska w ROPCiO i KPN były też rodzajem rehabilitacji i psychoterapii, których się podjął i którym się poświęcił całym sercem jako obywatel.