Solidarność to znaczy razem

100. Zarząd Sieci Solidarności. Koncpecja dalszej działalności

W 100. Posiedzeniu zarządu udział wzięli wszyscy członkowie zarządu: Edward E. Nowak, Danuta Kinaszewska, Beata Kowalska, Wiesława Ciesielska, Krzysztof Nowak, Paweł Rogala, członkowie Komisji rewizyjnej: Jan Ciesielski i Andrzej Marciniak, członkowie: Maciej Mach, Jacek Szeląg, Elżbieta i Jacek Niedźwieccy oraz przybyły z Poznania Krzysztof Mączkowski.

1) Prezes Edward E. Nowak przedstawił ogólne założenia Planu SSS na 2023 rok, poddając je pod dyskusję. (Załącznik nr. 1)

2) Beata Kowalska, w obszernym wystąpieniu zaproponowała skatalogowanie posiadanych notacji filmowych i jako wyodrębniony zbiór przekazanie ich do ECS w Gdańsku a także opracowanie narracyjnego, wirtualnego muzeum Solidarności Małopolskiej, jako nowoczesnej platformy edukacyjnej. W załączniku nr. 2 znajduje się zarys (sporządzony po zebraniu) projektu pt. Internet SSS, opisujący zarówno projekt jak i stan obecny i posiadane zasoby.

3) Projekt nowej strony internetowej przedstawiła Marta Ciesielska i została ona zaakceptowana przez prezesa .E. E. Nowaka. Obecnie wymaga ona wdrożenia; oczekujemy na kontakt z Ciesielską.

4) Innym tematem, nad którym odbyła się dyskusja był projekt WIOSNY SOLIDARNOŚCI. W 2023 roku, w sposób szczególny zamierzamy uczcić 35. rocznicę "Wiosny Solidarności" czyli rocznice strajku w Hucie im. Lenina w dniach 26.04-4/5.05.1988 r. Wychodząc jakby z tej rocznicy planujemy zorganizować debatę dot. innych historycznych wydarzeń jakie miały miejsce wiosną; aby wymienić Wiosnę Ludów, Marzec '68, wydarzenia we Francji 68 roku, Praską Wiosnę, Pomarańczową Rewolucję w Ukrainie, protesty w Białorusi, czy Arabską Wiosnę.

Należy podjąć próbę opracowania formuły i znalezienia uczestników niektórych wydarzeń (E.Nowak zaproponował. B. Labudę), aby zaprosić ich do udziału. Być może dałoby się to powiązać z Musicalem "1989", który aktualnie ma premierę w Gdańsku i będzie także w Krakowie (2 grudnia). Jest pomysł aby zorganizować dyskusję wiosną 2023 r. Do prac nad tym projektem zgłosili się : B.Kowalska, P. Rogala i G.Abratowicz.

5) Innym projektem, który spotkał się z ogólnym aplauzem, było zorganizowanie przez SSS "warsztatów strajkowych". Chodziłoby o to aby przedstawić jak organizowaliśmy strajki w czasach Solidarności, m.in. strajk 1988, zwany Wiosną Solidarności. Należałoby porównać obecne prawo do strajku w Polsce, ze stanem do lat '80 ub.w., wreszcie zorganizować warsztaty jak prawidłowo i zgodnie z prawem należy organizować akcje strajkowe. Do opracowania koncepcji warsztatów zgłosili się : E.E. Nowak, M. Mach i J. Ciesielski.

6) B.Kowalska i P. Rogala mówili o akcji "Zapytaj dziadka, babcię" (Strajk. 88) Udział. Kat. Kalbarczyk i Jacka Dargiewicza. A może Hyde Park o Solidarności.

7) Propozycja ustanowieniu nagrody za prace magisterska nt. Solidarności.

8) Danuta Kinaszewska zaproponowała kontynuację spotkań integracyjnych wokół różnych tematów. Byliśmy w Muzeum Fotografii, w Cricotece, na wystawie Tamary Łempickiej, na wykładzie G.Abratowicza o Łowcach mamutów w Krakowie. W najbliższym czasie czekają nas spotkania z Pawłem Kozłowskim o historii krakowskich Żydów (przełom XI/XII.2022), następnie na wystawie Jacka Stokłosy i T. Łyczakowskiego w Galerii Pryzmat (I.2023) i inne. W Planie Kalendarium 2023 są propozycje do rozważenia w tym zakresie.
Należy zorganizować także inne imprezy integracyjne o charakterze turystycznym.

9) W programie działań w 2023 roku chcemy duży nacisk położyć na współczesne rozumienie Solidarności (XXI wieku), w tym solidarności europejskiej (uczczenie Dnia Unii Europejskiej). Należy się zastanowić w jakiej formie SSS może uczcić to święto. Do rozważenia tematu zgłosili się E.E. Nowak i Krz. Nowak. W tym kontekście należy przemyśleć zaakcentowanie przez nas I rocznicy napaści Rosji na Ukrainę (24 lutego 2022 r.) oraz rocznice Krwawego Majdanu w 20023 i 2014 roku. Zaprośmy do zespoły także Pawła Kozłowskiego.

10) E.E. Nowak przedstawił Plan - Kalendarium na 2023 r. (Załącznik nr. 3), zwracając uwagę na kilka ważnych wydarzeń w przyszłym roku

a. Jubileusze naszych członków (80: Handzlik, Wiercioch, Tukałło,; Lassota; 75: Syryjczyk, Wilczyński; najstarszego 93. Zdz.Bloka) oraz innych zasłużonych osób: 95. ur. Zb. Chłapa, 70. ur. ks. Palmowskiego
b. Zaproponował uchwalenie Roku Lecha Wałęsy (80. ur. 30. Nobla). Propozycja wyjazdu do Gdańska i wręczenie uroczyste Medalu "Dziękujemy za wolność"
c. PAMIĘĆ: i. Akcję Znicz należy rozpocząć wcześniej we wrześniu i zmodyfikować ją bo staje się bardzo trudna logistycznie i kosztowo (poszukać wsparcia finansowego), ii. Ważne rocznice śmierci naszych członków, ofiar stanu wojennego i ważnych ludzi solidarności i opozycji (patrz Załącznik nr. 3)
d. Społeczne obchody 43. Rocznicy Porozumień Sierpniowych ale także 34. Rocznicy Wyborów '89 (przygotowanie do roku 2024)
e. 40 lecie zniesienia stanu wojennego; powołanie RKSu; rozwój działalności nowych organizacji WiP, FMW, Ekolodzy, drugi NZS, itp.
f. udział SSS w obchodach 40. rocznicy powstania Duszpasterstwa Hutników. Propozycję zgłosił kol. Cezary Ruszczak
g. Medale "Dziękujemy za wolność" - 2 edycje: w maju w Święto Samorządu terytorialnego w Tarnowie dla działaczy z rejonu Tarnów-Bochnia-Brzesko oraz w sierpniu w NCK.
h. J.Ciesielski przypomina o planie udokumentowania oraz nakręcenia filmu o historii radia Solidarność w Krakowie

11) Działalność socjalna będzie prowadzona jak dotychczas. Warto przypomnieć zamiar odwiedzin seniorów Solidarności. W roku 2023 zorganizowane zostaną spotkania świąteczne tzw. "Jajeczko" oraz "Opłatek : propozycje w załączniku . Komisja socjalna wspiera działaczy Solidarności, także p uzyskanie statusu działacz opozycji. Pilna sprawa to pomoc kol. Stanisławie Nowak.

12) Ustalono, że zwołane będzie programowe walne zebranie członków zgodnie z propozycją Krystyny Ryczaj Marchewczyk z ZWZC dla przedyskutowania dalszej dzielności stowarzyszenia (ew. zmiany w statucie).

13) Dyskutowano o udziale SS w nadchodzących wyborach parlamentarnych, w taki sposób aby nie wspierać żadnych partii czy kandydatów ale apelować o wspieraniu tych, którzy działają zgodnie z ideałami i wartościami Sierpnia '80. Pojawił się pomysł, aby sporządzić Listę Postulatów - nowa Umowę Społeczną (na wzór 21 Postulatów z sierpnia '80 oraz uzgodnień z obrad Okrągłego Stołu), także aby zaangażować się w Obywatelska Kontrolę Wyborów w związku z podnoszonymi prze różne siły polityczne obawami o to, czy nadchodzące wybory będą demokratyczne.

Postanowiono, że na zaplanowanym 101. posiedzeniu zarządu w grudniu przyjmiemy plan oraz kalendarium Stowarzyszenia Sieć Solidarności.

[EEN.2022.11.21]

Zdjęcia


fotografii: 6, na stronach: 1