Solidarność to znaczy razem

25. rocznica przystąpienia Polski do NATO

Zaczęło się w 1989 r. od przemian politycznych w Polsce a następnie w innych krajach Europy środkowo-wschodniej. 31.03.1991 nastąpiło rozwiązanie Układu Warszawskiego. To umożliwiło uchylenie drzwi do NATO. W 1994 r. rozpoczął się program Partnerstwo dla Pokoju. Rozpoczęły się działania akcesyjne, w l. 1997 -1998. Wreszcie 12 marca 1999 w Independence. Bronisław Geremek - szef MSZ przekazał M. Albright- sekr. stanu USA - akt przystąpienia Polski do NATO. (podobnie Czechy i Węgry).

Senator Klich przypomniał osoby najbardziej zasłużone dla przystąpienia Polski do NATO. B. Klich brał udział w pracach implementacyjnych do NATO jako podsekretarz Stanu w MON, w rządzie J. Buzka (1999-2000), gdzie był odpowiedzialny za politykę obronną oraz kontakty z NATO.

Kolejnym tematem była Polska w NATO, NATO w Polsce. Polska stolica NATO znajduje się w Bydgoszczy, w naszym kraju stacjonuje ok 12. tys. żołnierzy NATO. E. Nowak dopytywał o pozycję Polaków w strukturach, które chyba nie są zbyt mocne. Senator skupił się na konkretnych działaniach jak choćby przeprowadzone m.in w naszym kraju wielkich manewrach w których bierze udział gigantyczna 90 tys. liczba osób. Przypomniał udział polskich żołnierzy w zagranicznych misjach NATO.

Rozmawialiśmy o amerykańskiej bazie Tarczy Antyrakietowej w Redzikowie. i o tym, że broni ona Europy od zagrożeń nie tylko z Iranu czy Korei Płn. ale także z Rosji.

NATO liczy obecnie 32 członków, 3,5 mln żołnierzy. To największy sojusz militarny na świecie. Niedawno przystąpiły do niego Finlandia i Szwecja dając duże wsparcie potencjałowi NATO na flance płn.-wsch. i w rejonie Morza Bałtyckiego, ale mamy także problemy z polityką Węgier, może Słowacji, Turcja także prowadzi odrębną politykę.

Wielką niewiadomą będzie postawa USA po ew. wyborze D. Trumpa na prezydenta. Senator Klich wyraźnie unikał rozwijania tego trudnego problemu.

Sporo uwagi poświęcaliśmy NATO Europa. Gość zwracał uwagę na potrzebę lepszej koordynacji polityki obronnej, działalności przemysłu. Kraje Europy przeznaczają ogromne kwoty ok. 380 mld. USD (<2% PB). Dyskutowaliśmy o Europejskiej Unii Obrony oraz Europejskiej Agencji Obrony EDA.

Ostatnia część rozmowy dotyczyła aktualnej, niezwykle trudnej sytuacji na Ukrainie i zagrożeniom stąd wynikającym, a także toczącej się dyskusji jak możemy pomóc Ukrainie, a tym samym Europie.

***

Spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Sieć Solidarności oraz Krakowski Klub Obywatelski

Zdjęcia


fotografii: 9, na stronach: 1