Solidarność to znaczy razem

75 urodziny Tadeusza Syryjczyka

75 urodziny Tadeusza Syryjczyka - doktora nauk technicznych, informatyka, jednego z założycieli Solidarności w Krakowie, działacza struktur podziemnych, współzałożyciela Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego a obecnie prezesa, ministra w rządach Tadeusza Mazowieckiego, Hanny Suchockiej i Jerzego Buzka, polityka i posła na Sejm, dyrektora Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Tadeuszowi Syryjczykowi, składamy życzenia zdrowia, pomyślności i aktywności zawodowej oraz społecznej, z wdzięcznością za wspaniałą postawę i dokonania w jakże pracowitym i odpowiedzialnym życiu w duchu Wolności i Solidarności.

Stowarzyszenie "Sieć Solidarności"

***********

Tadeusz Syryjczyk ur. 9 lutego 1948 r. w Krakowie. W 1971 r. ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W latach 1971-1989 pracował jako nauczyciel akademicki w Instytucie Automatyki i Elektroniki (potem Informatyki) AGH; jednocześnie w latach 1987-1989 był właścicielem firmy informatycznej.

Członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego od 1963 r., w latach 1973-1`976 prezes oddziału Akademickiego w Krakowie, następnie w latach '80 ub.w. wiceprezes Zarządu Głównego.

W Marcu 1968 r. uczestnik tygodniowego strajku studenckiego na AGH.

We wrześniu 1980 członek prezydium Uczelnianego Komitetu Założycielskiego a następnie Komisji Wydziałowej w Instytucie Informatyki, następnie Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki a od grudnia 1980 wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej AGH. Zaangażowany w działalność Krakowskiej oraz Ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki "Solidarność". Od maja 1981 Kierownik Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych Regionu Małopolska, delegat oraz członek prezydium I Walnego Zebranie Delegatów Regionu Małopolska w 1981 r. w Tarnowie oraz przewodniczący I tury I Krajowego Zjazdu NSZZ "Solidarność" w Gdańsku w 1981 r.

Internowany 13 grudnia 1981 r. podczas powrotu z posiedzenia Komisji Krajowej "Solidarność" w w Iławie, gdzie m.in. uczestniczył w proteście głodowym przeciwko pobiciu więźniów, następnie w Kielcach-Piaskach oraz w Nowym Łupkowie, skąd został zwolniony 24 lipca 1982 r. Po wyjściu z internowania był współpracownikiem Międzydzielnicowego Komitetu Solidarności w Krakowie a od marca 1983 jego przewodniczącym, następnie współorganizował Regionalny Komitet Solidarności (RKS), po aresztowaniu Władysława Hardka oraz był członkiem prezydium do lutego 1985, gdy zrezygnował z członkostwa w RKS, z powodu nie poparcia jego koncepcji działalności podziemnej. W latach 1982-1984 był również redaktorem podziemnego pisma "Kronika Małopolska" a także autorem artykułów nt. możliwości działania w legalnych strukturach m.in. w radach pracowniczych, również redaktorem "Biuletynu Małopolski".

Od 1983 r. związał się z Mirosławem Dzielskim, w z którym w 1985 r. utworzyli nielegalne Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe, które reprezentowało środowisko liberalne o charakterze konserwatywno-chrześcijańskim. Poglądy te prezentowano na łamach podziemnego pisma "13". Propagowano poszerzanie sfery wolności w państwie socjalistycznym, zwłaszcza wolności gospodarczej nawet w ramach istniejącego systemu. Władze PRL wyraziły zgodę i 3 września 1987 r. KTP zostało oficjalnie zarejestrowane, jako pierwsza dotychczas nielegalna organizacja. T. Syryjczyk był wiceprezesem a po śmierci M. Dzielskiego prezesem, którą to funkcję pełni dotychczas. W latach 1985-1986 uczestniczył w spotkaniach warszawskiego Klubu Myśli Politycznej Dziekania.

Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Krakowie od 1983 r. a następnie w latach 1987-1989 i 2002-2003) Zarządu Głównego PTI. W 1987 r. założył wraz z innymi firmę informatyczną "Abaks" w której pracował do 1989 r.

Tadeusz Syryjczyk był represjonowany w latach 1982-1989, internowany, wielokrotnie przesłuchiwany, w jego mieszkaniu założony był podsłuch, Służba Bezpieczeństwa prowadziła jego kartotekę SOS/SOR o krypt. "Arab".

Po wyborach 1989 r. został ministrem przemysłu w rządzie Tadeusza Mazowieckiego aż do chwili jego dymisji w 1991 r. Z kolei w latach 1992-1993 był szefem zespołu doradców premier Hanny Suchockiej jako podsekretarz stanu w Urzędzie Rady Ministrów, a w latach 1998-2000 ministrem transportu i gospodarki morskiej w rządzie Jerzego Buzka. W latach 2002-2003 był doradcą prezesa NBP.

Zaangażował się także w działalność polityczną współtworząc Forum Polskich Demokratów a następnie w Unii Demokratycznej, następnie Unii Wolności członkiem władz krajowych, wiceprzewodniczącym (1995-2001), z list której został posłem (1991-2001) oraz członkiem Rady Politycznej do 2003 r. Wówczas zrezygnował całkowicie z działalności politycznej.

Od października 2003 r. do lutego 2007 r. pełnił funkcję przedstawiciela Polski w Radzie Dyrektorów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie. Od 2007 jest ekspertem i partnerem w Zespole Doradców Gospodarczych TOR. Ogłosił szereg artykułów publicystycznych oraz naukowych.

Tadeusz Syryjczyk został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Oficerskim OOP (2011), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017), uhonorowany Medalem "Dziękujemy za Wolność" (2015).

[EEN}