Solidarność to znaczy razem

80 urodziny Stanisława Handzlika

80 urodziny obchodzi Stanisław Handzlik - jeden z najwybitniejszych polskich działaczy NSZZ "Solidarność", wiceprzewodniczący KRH, członek podziemnych struktur Solidarności, uczestnik strajków, więzień polityczny, po 1989 r. poseł na Sejm oraz Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Stanisław Handzlik ur. 21 stycznia 1943 r. w Marcyporębie, pow. wadowicki. Ukończył LO dla Pracujących w Krakowie (1963). W l. 1960-1966 operator sprzętu ciężkiego w Kombinacie Budownictwa Mieszkaniowego Nowa Huta; w l. 1966-1991 technolog walcownik na Wydziale Walcownia Zgniatacz w Hucie im. Lenina (obecnie ArcelorMittal Poland); w 1982 r. zwolniony z pracy, w l. 1984-1989 r. utrzymywał się z prac dorywczych; w 1990 r. redaktor naczelny "Głosu Nowej Huty"; w l. 1990-2003 pracownik Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie; od 2003 r. na emeryturze.

W NSZZ "Solidarność" od września 1980 r.; współtwórca "Solidarności" na Wydziale Zgniatacz w HiL; lider związku na zmianie, przewodniczący KZ na Wydziale WZ; w marcu 1981 r. kandydował na przewodniczącego KRH; od 17 marca 1981 r. wiceprzewodniczący KRH, odpowiedzialny za informację i kulturę; w 1981 współredaktor (z J. Ciesielskim, M. Mirowskim, C. Szewczukiem, J. Piekarskim, M. Obarą) niezależnego pisma "Biuletyn Informacyjny Hutników" (od sierpnia 1981 r. pt. "Obserwator Robotniczy KRH BIH"); autor audycji "S" w radiowęźle zakładowym; organizator uroczystości poświęcenia sztandaru KRH (listopad 1981 r.); delegat na I WZD RM w lipcu 1981 r. w Tarnowie. Współzałożyciel i działacz KOWzP (od 5 marca 1981 r.); sygnatariusz Deklaracji ideowej Klubów Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość (22 listopada 1981), mających stanowić polityczną emanację ruchu społecznego "Solidarność"; przedstawiciel HiL w Sieci wraz E. E. Nowakiem.

Inicjator strajku w HiL (13-15/16 grudnia 1981 r.) po wprowadzeniu stanu wojennego; po pacyfikacji strajku ukrywał się wraz z J. Ciesielskim; zwolniony z pracy z zakazem ponownego zatrudnienia; współorganizator struktur podziemnych "S"; od stycznia 1982 r. wiceprzewodniczący RKW Małopolska; koordynator prac wydawniczych i kolportażu (we współpracy z W. Hardkiem, J. Ciesielskim, J. Paculą, J. Marchewczykiem) podziemnych pism RKW oraz współorganizator emisji audycji Radia "S" Małopolska; od stycznia 1982 r. odpowiedzialny za region południowy Ogólnopolskiego Komitetu Oporu NSZZ "Solidarność"; aresztowany 24 czerwca 1982 r. wraz z K. Nosalskim; skazany przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego 3 sierpnia 1982 r. na 4 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych; osadzony w Krakowie i w ZK we Wrocławiu i w Strzelinie; zwolniony 7 sierpnia 1984 r.

Członek Małopolskiego Komitetu Walki o Praworządność (1984); współzałożyciel Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocy (1984); wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany; aresztowany 3 maja 1985 r. i skazany (po rewizji) na dwa miesiące aresztu za udział w manifestacjach 1 i 3 maja, zwolniony 3 lipca 19845 ; ponownie aresztowany 4 października 1985 r. za udział w akcji bojkotu wyborów, zwolniony z końcem listopada 1985 r. Od 23 października 1986 r. członek i zastępca przewodniczącego jawnej KRH (M. Gil, J. Ciesielski, E. Nowak); członek Komisji Interwencji i Praworządności "S" Regionu Małopolska (1987-1988).

W dn. 26 kwietnia - 4/5 maja 1988 r. uczestnik strajku w HiL, członek Komitetu Strajkowego; po pacyfikacji strajku ukrywał się, koordynując protest w formie strajku absencyjnego. W maju 1988 r. współtwórca Komitetu Organizacyjnego "S" w HiL; współpracownik "Przeglądu Wiadomości Strajkowych" (po przednika "Nowohuckiego Biuletynu Solidarności"); członek RKS Małopolska (30 września 1988 r.); w 1989 r. w Krakowskim KO "S"; po okrągłym stole tworzył (z T. Piotrowskim) Biuro Krajowej Sekcji Hutnictwa "S" z siedzibą w HiL.

W 1990 r. delegat na II WZD RM i uczestnik II KZD; w 1990 r. zrezygnował z funkcji i członkostwa w NSZZ "S". Od początku w UD (następnie UW) w l. 1990-1997 - członek Rady Krajowej; od 1997 r. w SKL, od 2002 r. w PO. W l. 1991-1993 poseł na Sejm RP z listy UD; w l. 1990-2006 radny Miasta Krakowa z list: Krakowskiego KO "S" (1990), Komitetu Wyborczego Twoje Miasto (1994), AWS (1998) i PO (2002); w l. 1994-2002 przewodniczący RMK; w l. 2006-2010 i od 2011 r. radny Sejmku Województwa Małopolskiego z listy PO. Współtwórca Krakowskiej Fundacji Komunikacji Społecznej (1989); członek Fundacji Teatru Ludowego w Nowej Hucie.

Od VIII 1980 rozpracowywany przez Wydz. IIIA KW MO W Krakowie w ramach SOR krypt. Kęsy, od 18 XII 1980 w ramach KE/SOR krypt. Walcownik, następnie SOR krypt. Świeca (Wydz. IIIA/Wydz. V KW MO w Krakowie); od 13 XI 1984 przez Wydz. V DUSW w Krakowie-Nowej Hucie w ramach SOS krypt. Komisja; 15 I 1985 - 19 XII 1987 jako figurant SOR krypt. Fantasta prowadzonej przez Wydz. III WUSW w Krakowie; 4 XII 1985 - 12 XII 1989 rozpracowywany przez Wydz. V/Inspektorat 2 WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Rudy; 29 IV 1988 - 12 XII 1988 przez Wydz. V DUSW w Krakowie-Nowej Hucie w ramach SOS/SOR krypt. Strajk.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1990), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005) oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2010). Uhonorowany Medalem Świętego Brata Alberta (1997), Medalem "Dziękujemy za wolność" (2014 ). Laureat nagrody Honorowej "Świadek Historii" przyznawanej przez Instytut Pamięci Narodowej (2014)., Brązowym Medalem za Zasługi dla Województwa Małopolskiego (2015). Członek założyciel Stowarzyszenia "Sieć Solidarności" (od 2012)

**********

Biogram na podstawie Leksykonu Ludzi Małopolskiej "Solidarności" autor: Adam Gliksman. Kraków 2012