Solidarność to znaczy razem

Bard Solidarności - Leszek Wójtowicz

Bard Solidarności - Leszek Wójtowicz
Wśród bardów Solidarności, ważne miejsce zajmuje Leszek Wójtowicz - krakowski poeta, pieśniarz, gitarzysta i kompozytor, należący do zespołu Piwnicy pod Baranami.

Stowarzyszenie Sieć Solidarności wraz z Biblioteką Kraków, zorganizowało wieczór dedykowany Leszkowi Wójtowiczowi. w czwartek, 25 kwietnia 2024 r. w Klubie Dziennikarzy pod Gruszką.

Grażyna Potoczek przywitała wszystkich jako gospodyni klubu w pięknej Sali Fontany. Spotkanie prowadziła Danuta Kinaszewska - wiceprezeska Sieci Solidarności; przedstawiła sylwetkę oraz twórczość Leszka Wójtowicza, po czym mieliśmy okazję zobaczyć premierę filmu pt. Bard Solidarności w reżyserii i scenografii Piotra Warischa, którego wydawcą jest Stowarzyszenie Sieć Solidarności.

Film został bardzo gorąco przyjęty przez licznie zgormadzoną publiczność; można go zobaczyć pod adresem:https://youtu.be/sbMEzfxQqQk

Leszek Wójtowicz dał mini recital, opatrując go licznymi komentarzami.

Życzenia z okazji 70. urodzin naszego Barda Solidarności składał Edward E. Nowak - prezes stowarzyszenia. Przy lampce wina, zaśpiewaliśmy Sto lat koledze i artyście.

Uroczystość była transmitowana przez kol. Krzysztofa Nowaka i można ją zobaczyć na stronie facebook'a Sieci Solidarności.

[EEN]