Solidarność to znaczy razem

Doktorat z Solidarności

9 marca 2018 r. w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się obrona doktoratu Anny Modzelewskiej.

Promotorem był prof. Bogusław Nierenberg. Obronę przewodu prowadził dziekan prof. Marek Bugdol.

Praca dotyczyła struktury organizacyjnej NSZZ SOLIDARNOŚĆ. Dlatego w auli zgromadzili się dosyć niezwykli goście. Byli Joanna i Andrzej Gwiazdowie, Lutka i Henryk Wujec, Zbigniew Janas, Jan Krzysztof Bielecki i Zbigniew Bujak, który był jej inspiratorem. Z miejscowych był Jan Ciesielski, Stanisław Malara, Tadeusz Matusz, Edward E. Nowak i Zbyszek Ferczyk z kolegami z Duszpasterstwa Hutników, prof. Janusz Majcherek.

Było mnóstwo młodzieży, rodzina, przyjaciele i wiele osób których nie znamy. W gronie komisji spotkałem Kasię Barańską dawniej opozycjonistkę, dzisiaj profesor. Witamy nową panią dr - Annę Modzelewską.

Edward E. Nowak