Solidarność to znaczy razem

Dyplom Honorowy Nagrody im. Józefa Dietla dla Sieci Solidarności

Stowarzyszenie Sieć Solidarności nagrodzone Dyplomem Honorowym Nagrody im. Józefa Dietla w kategorii organizacji pozarządowej.

W Pałacu Pod Krzysztofory wręczono dzisiaj, 19 marca 2014 roku, w dniu imienin Józefa NAGRODY IM. JÓZEFA DIETLA.

Główną nagrodę otrzymała Pani Agata Wilam - Prezes Fundacji Uniwersytet Dzieci
oraz Dyplomy Honorowe Nagrody:
BP Europa SE, Oddział w Polsce
Biblioteka Piosenki Polskiej,
oraz
Stowarzyszenie Sieć Solidarności.

Jesteśmy bardzo dumni z tej nagrody. To pierwsze publiczne wyróżnienie naszego Stowarzyszenia. Pomimo, krótkiego okresu działalności dostrzeżono nasze wysiłki na rzecz społeczeństwa, patriotyzmu, demokracji.