Solidarność to znaczy razem

Dyskusja o Tajnej Komisji Robotniczej Hutników pt. NIE-PODLEGŁA NOWA HUTA

Z okazji 40 rocznicę powstania Tajnej Komisji Robotniczej Hutników, Stowarzyszenie Sieć Solidarności zaprosiło na dyskusję w sobotę, 17 września, w Cafe NOWA Księgarnia w Nowej Hucie. W rozmowie udział wzięli działacze TKRH: Maciej Mach oraz Bolesław Kozłowski a spotkanie prowadziła Inga Hajdarowicz.

Tajna Komisja Robotnicza Hutników (TKRH) NSZZ Solidarność Huty im. Lenina powstała 19 września 1982 roku. TKRH była podziemnym kierownictwem zdelegalizowanego przez komunistów związku na terenie kombinatu. Prowadziła działalność do 1989 r. we współpracy ze Społecznym Funduszem Pomocy Pracowniczej oraz Duszpasterstwem Hutników przy parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej na os. Szklane Domy. Wydawała własne pismo "Solidarność Hutników".

Opór przeciw wprowadzeniu stanu wojennego i działalność konspiracyjną połączyła z inicjatywami wspierającymi prześladowanych hutników i ich rodziny. TKRH ujawniła się 21 listopada 1988 podczas mszy św. w Mogile, a formalnie rozwiązała się w 1989 roku podczas II Zjazdu Komisji Robotniczej Hutników NSZZ "Solidarność" Kombinatu Metalurgicznego Huty im. Lenina.

TKRH skupiała przedstawicieli najbardziej zaangażowanych w działalność opozycyjną wydziałów Huty im. Lenina. Komisja działała tajnie, koordynowała druk i kolportaż prasy związkowej oraz wydawnictw niezależnych, organizację demonstracji, koordynowała działalność charytatywną, utrzymywała również kontakty z innymi podziemnymi strukturami "Solidarności" w Nowej Hucie, w regionie Małopolska oraz w kraju, na czele z Tymczasową Komisją Koordynacyjną "Solidarność" .

[EEN]