Solidarność to znaczy razem

Honorowe małopolskie odznaczenie dla Edwarda E. Nowaka

Podczas Gali Święta Małopolski, w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, 9 października wręczono Medale Honorowe za Zasługi dla Województwa Małopolskiego osobom i organizacjom szczególnie zaangażowanym na rzecz rozwoju regionu.

Brązowy Medal otrzymali:

Ilona Mach
Edward Edmund Nowak
Stowarzyszenie im. Ludwika van Beethovena
prof. dr hab. n. med. Stanisław Bartuś
dr Andrzej Citak

Srebrny Medal otrzymali:

Antoni Wit
prof. dr hab. Jan Święch
Joanna Wnuk-Nazarowa
prof. Wincenty Kućma

Złoty Medal otrzymali:

śp. prof. dr hab. Ryszard Gryglewski
Firma Bruk-Bet Sp. z. o.o.
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

Podczas Gali Święta Małopolski, jako wyraz wdzięczności za zaangażowanie w przygotowanie i przeprowadzenie III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023, została wręczona także Nagroda Samorządu Województwa Małopolskiego Platynowy Medal Polonia Minor rektorowi Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie prof. Andrzejowi Klimkowi.

W uzasadnieniu wniosku o nadanie Medalu Edwardowi E. Nowakowi czytamy:

"

Bez wątpienia Edward Edmund Nowak jest jednym z bohaterów nowohuckiej, krakowskiej i małopolskiej "Solidarności", którym zawdzięczamy nie tylko wygraną walkę o wolność, ale również zręby demokratycznego państwa. W swojej działalności społecznej Edward Nowak nie poprzestał tylko na działalności związkowej, ale aktywnie działał w wielu sferach życia publicznego.

Edward Nowak był współtwórcą Uniwersytetu Demokracji - niezależnej inicjatywy oświatowej.

Po wprowadzeniu stanu wojennego początkowo ukrywał się, miesiąc później został aresztowany i skazany przez sąd wojskowy na 3,5 roku pozbawienia wolności, zwolniono go na mocy amnestii. Był autorem pierwszego projektu Statusu Więźnia Politycznego. Został doradcą TKRH i współtwórcą KOWzP Przeciw Przemocy.

Był współzałożycielem radia RMF FM. Opracował koncepcję tworzenia w Polsce Parków Przemysłowych, następnie na ich podstawie ustawę o Specjalnych Strefach Ekonomicznych, był inicjatorem powstania Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie i pomysłodawcą Nowohuckiego Parku Przemysłowego.

Należy zdecydowanie podkreślić wkład hutników w proces zmian ustrojowych w Polsce. KRH była największą komisją zakładową "Solidarności" w Polsce (należało do niej 80% z 40.000 załogi kombinatu.)

W okresie stanu wojennego Komisja Robotnicza Hutników stanowiła główną siłę oporu w krakowskim
podziemiu, ściśle współpracując z intelektualnymi środowiskami Krakowa.

"