Solidarność to znaczy razem

Lekcja Solidarności w Nowodworku

3 kwietnia miałem Lekcję Solidarności w I Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, popularnym Nowodworku. Pretekstem była 30. rocznica obrad "Okrągłego Stołu" a zaproszony zostałem przez nauczycielkę historii prof. Małgorzatę Łużecką Pawlik.
 
Opowiadając o swoim życiu, starałem się pokazać najnowsza historię Polski, która nierozerwalnie wiąże się z Solidarnością. Od pierwszych dni strajków sierpniowych w Stoczni Gdańskiej, oraz moim pierwszym strajku na Zgniataczu w Hucie im. Lenina, zakończonych podpisaniem Porozumień Sierpniowych 31 sierpnia 1980 roku. Poprzez stan wojenny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku przez ówczesne władze partyjno-rządowe, strajk w Hucie w obronie naszej wolności i godności, zakończony skazaniem Mieczysława Gila na 4 a mnie na 3,5 roku więzienia. Powrót do działalności konspiracyjnej, ponowny strajk w 1988 roku. Wreszcie rozpoczęcie rozmów pomiędzy władzą a opozycją, ludźmi Solidarności nazwanych „Okrągłym Stołem”, które doprowadziły do pierwszych częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku.

Mówiłem o międzynarodowych uwarunkowaniach jak dojście do władzy i polityce Gorbaczowa w Związku Radzieckim oraz Ronalda Reagana w Stanach Zjednoczonych, o duchowym wsparciu spowodowanym powołaniem papieża Jana Pawła I. ale nade wszystko o determinacji zmian szeroko rozumianego ruchu Solidarność.

Edward E. Nowak