Solidarność to znaczy razem

Lekcje Solidarności w Liceum M. Reya

W VII Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. M. Reya w Krakowie odbył się cykl tzw. Lekcji Solidarności akcentujących najważniejsze daty współczesnej historii Polski a zarazem Solidarności w których brali udział świadkowie historii, uczestnicy tamtych wydarzeń.

Lekcje 1 była dedykowana 31 Sierpniowi - rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych oraz powstania Solidarnosci a świadkiem historii był Krzysztof Gorlich delegat na I Krajowy Zjazd NSZZ Solidarność w Gdańsku, który mówił o tamtych dniach oraz o Programie "Rzeczpospolita Samorządna" oraz Krzysztof Pakoński działacz Solidarności, który osobiście uczestniczył w wydarzeniach w Stoczni Gdańskiej.

Lekcja 2 poświęcona została wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1881 r. a świadkami historii byli Stanislaw Handzlik wybitny działacz Solidarności kojarzony głównie z b. Hutą im. Lenina a także Zygmunt Łenyk działacz Konfederacji Polski Niepodległej internowany, mimo, że jest niewidomy, w nocy 12/13 grudnia 1981 r.

Lekcja 3 to opowieść o trzeciej najważniejszej dacie historii: 4 czerwca 1989 r. czyli wyborom do Sejmu i Senatu od których rozpoczął się proces budowania wolności i demokracji w naszym kraju a świadkiem historii byl Edward Nowak, wybrany wówczas posłem na sejm.
Poniżej zdjęcie z młodzieżą.

Lekcje Solidarności to program edukacyjny Stowarzyszenia "Sieć Solidarności" realizowany od początku działalności stowarzyszenia.

Przeprowadziliśmy już ok. 130 takich lekcji w różnych formach, głównie w szkołach średnich ale także na uczelniach, nawet w szkołach podstawowych i np. na Uniwersytetach Dzieci w Krakowie, we Wrocławiu a nawet Olsztynie.

[EEN]