Solidarność to znaczy razem

Medale "Dziękujemy za wolność" XXVII edycji

"Dziękujemy za wolność" - uroczystość wręczenia medali XXVII edycji z okazji 35. rocznicy Wyborów 4 czerwca 1989 roku
Na uroczystość zorganizowaną przez Stowarzyszenie "Sieć Solidarności" przybyło wiele zacnych osób: p. Lech Parell - Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Aleksander Miszalski - niedawno wybrany prezydent naszego miasta, posłowie i senatorowie: Dominik Jaśkowiec, Bogdan Klich, Marek Sowa, panie Elżbieta Achinger - Wicewojewoda Małopolsk i Iwona Chamielec - Wiceprzewodnicząca Rady m. Krakowa oraz radni województwa, Krakowa oraz dzielnicy Nowa Huta, wicedyrektor IPN o. Krakowów Cecylia Radoń i Andrzej Malik, Zbigniew Grzyb - dyrektor NCK, sponsorzy imprezy z Krakowskich Wodociągów i MPEC-u, nade wszystko osoby, które zostały uhonorowane Medalem "Dziękujemy za wolność" oraz ich bliscy, ale także bardzo liczna grupę kolegów i koleżanek, którym wręczyliśmy Medale już wcześniej.
Prowadzący uroczystość Edward E. Nowak poinformował, że Stowarzyszenie Sieć Solidarności podjęło Obywatelską Inicjatywę Ustawodawczą o ustanowienie 4 Czerwca świętem państwowym III Rzeczypospolitej Polskiej, dniem wolnym od pracy - Świętem Wolności i Praw Obywatelskich. Do i Inicjatywy przystąpiło już kilkanaście organizacji, a popiera ją wiele środowisk, organizacji, instytucji, osób. Apelował do uczestników o poparcie tej idei.
Rozpoczęła się uroczystość wręczenia Medali "DZIĘKUJEMY ZA WOLNOŚĆ"
Kapituła przyznała 34 Medale "Dziękujemy za wolność" XXVII edycji, Ludziom SOLIDARNOŚCI a pośród nich ludziom aktywnie działającym podczas wyborów w Czerwcu 1989 roku, ale także tym którzy swoją wcześniejszą działalnością do wolności się przyczynili.

Medale "Dziękujemy za wolność" XVVII edycji, I tura:
Kapituła przyznała Medale "Dziękujemy za wolność" ludziom aktywnie działającym podczas wyborów w Czerwcu 1989 roku, ale także tym którzy swoją wcześniejszą działalnością do wolności się przyczynili.
Medale w I turze wręczał Edward E. Nowak - przewodniczący kapituły wraz z Szefem Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych p. Lechem Parellem.
Medale wręczamy zazwyczaj w kolejności alfabetycznej, ale chcemy zrobić pewien wyjątek i rozpocząć od wspaniałych Pań, które pracując w Klubie Inteligencji Katolickiej w Krakowie, pod kierownictwem Andrzeja Potockiego, z wielką ofiarnością zaangażowały się działalność w sekretariacie Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" prowadzonego przez Tadeusza Skibę, szczególnie podczas wyborów czerwcowych 1989 roku.
Prosimy o przyjęcie Medalu "Dziękujemy za wolność" następujące osoby: niemal stuletnią panią Aldonę Pawelec, Urszulę Kosakowska i Krystynę Stolarską;
Prosimy o przyjęcie medalu:
- kol. Stanisław Srokę dla jego nieżyjącej żony Barbary Batkiewicz oraz dla niego samego za wielką pomoc udzielaną podziemnym strukturom RKW i RKS Małopolska oraz pismom podziemnym, kol. Stanisław był także bardzo zaangażowany w KO w Podgórzu;
- Elżbietę Bińczycką dla męża Jerzego znakomitego aktora Teatru Starego, który brał udział w bojkocie aktorskim po wprowadzeniu stanu wojennego, a w 1989 r., aktora filmowego, użyczającego swojego talentu do wspierania kampanii wyborczej kandydatów Solidarności, obok, J.Radzwilowicza, A. Polony, L. Wójtowicza i innych artystów.
- niezwykłe małżeństwo Alicji i Gabriela Derkowskich z Nowego Sącza, chociaż pochodzących z Łodzi, nauczycieli, od początku zaangażowanych w powstanie Solidarności, potem współpracowników tajnych struktur a w wyborach 1989 u nich w domu mieścił się nowosądecki komitet obywatelski.
- dla prof. Andrzeja Gaberle, socjologa, kierownika katedry kryminologii, zaangażowanego w działalność w KO Śródmieście; medal odbierze syn Jarosław.
Po wręczeniu pierwszych medali, Zbigniew Grzyb, który jest nie tylko wspaniałym dyrektorem NCK-u, ale także kocha śpiewać, kocha te same (co nasze pokolenie) słowa i dźwięki, wziął gitarę...

Medale "Dziękujemy za wolność" XVVII edycji, II tura.
Najpierw powitaliśmy Aleksandra Miszalskiego, niedawno wybranego prezydenta miasta Krakowa, z którego pracą wiążemy wielkie nadzieje, także my jako środowisko ludzi wolności. Dołączył także senator Bogdan Klich.

Kapituła postanowiła przyznać Medale "Dziękujemy za wolność" XXVII edycji, znakomitym doradcom Solidarności hutniczej w latach '80, od których uczyliśmy się demokracji. Dołączają oni do grona innych doradców KRH, których zdołaliśmy już uhonorować wcześniej, jak H.Bortnowska, M.Dzielski, Krz.Kozłowski, A,Potocki. Napisał o nich, w naszej bibule Stanisław Handzlik, który wraz z Janem Ciesielskim, Mieczysławem Gilem i Edwardem Nowakiem, współpracowali najściślej:
- nieobecnemu z powodu stanu zdrowia Konradowi Bielińskiemu,
- nieżyjącemu (w tym roku 17.06 będzie 20 lat) Jackowi Kuroniowi - medal odbierała żona Danuta Kuroń,
- Barbarze Labuda - działaczce opozycji i Solidarności z Wrocławia, dzięki czemu mieliśmy bardzo bliski kontakt z podziemiem Dolnego Śląska i Władysławem Frasyniukiem a prywatnie siostrą Janka Ciesielskiego.
- nieżyjącemu od 3 lat Janowi Lityńskiemu - medal odbierała żona Elżbieta Lityńska,
- Adamowi Michnikowi, który nie mógł być obecny dzisiaj, niestety.
(Medale dla K.Bielińskiego i Ad.Michnika wręczymy w późniejszym terminie).
- zaprosiliśmy dwoje redaktorów znakomitego pisma Res Publika, którego naczelnym był Marcin Król a związanych z Małopolską: Damiana Kalbarczyka - zastępcę red. naczelnego, internowanego, członka "Dziekani", aktywnego działacza KO chociaż w Warszawie oraz Pawła Kłoczowskiego - członka pierwszej redakcji Resp Publiki, działacza opozycji w PRL, współpracownika pism podziemnych (Orwell w Arce), filozofa polityki i teoretyka idei;
- Ryszarda Korneckiego - fotografa MKO "Solidarność", który wykonywał dokumentacje fotograficzną wyborów dla Głosu Wyborczego "Solidarność"; od lat fotografa teatralnego. Obecnie w MUFO otwarta będzie wystawa jego prac fotograficznych z 1989 roku;
- Krystyna Łyczakowska - architektka, Solidarność w Miastoprojekcie, w 1989 zorganizowała bardzo popularny punkt informacyjny w bramie SSARPuna Floriańskiej;
- Stanisław Mancewicz - przystąpił do WiP za namową Bartka Sienkiewicza, brał udział w tzw. "zadymach majowych", "Promienistych". Po Mied. Konf. w Mistrzejowicach, Wojciech Modelskim zorganizował z Sienkiewiczem z nim, obserwacje wyborów w Polsce przez amerykańskich senatorów i kongresmenów.

Prezydent Aleksander Miszalski, zachęcał do złożenia podpisu pod inicjatywą społeczną o ustanowienie dnia 4 czerwca świętem państwowym. Niech ten dzień będzie radosnym świętem upamiętniający tak ważne dla Polski wydarzenia, powiedział.
Głos zabrał minister Lech Parell, który mówił o znaczeniu wydarzeń 4 czerwca i sensowności wyboru drogi porozumienia.
W muzycznej przerwie, z pewnością były sentymentalne niespodzianki.

Medale "Dziękujemy za wolność" XVVII edycji, III tura.
W kolejnej turze medale wręczali pani Elżbieta Achinger - wicewojewoda Małopolski z prezesem Edwardem Nowakiem.
Kapituła postanowiła przyznać kolejne Medale "Dziękujemy za wolność" XXVII edycji:
- kolegom z Podziemnego pisma MURY, a jakże nawiązującego do znanej pieśni, działaczy LDPN a potem KPN, którzy kierowali akcja wyborczą Leszka Moczulskiego w Skawinie. Zaprosiliśmy trójkę kolegów: Marek Klimczyk, Paweł Pacut, Rafał Stós.
- Kazimierzowi Kowalówce, współzałożycielowi Solidarności w MPK w Krakowie, uczestnikowi strajku po wprowadzeniu stanu wojennego, który przywiózł studentów Politechniki Krakowskiej na strajk w Hucie Lenina 13 grudnia rano, więźnia politycznego (1, r. więzienia). On sam jest na emigracji, medal odbierała siostra Halina, również zaangażowana w działalność podziemną podobnie jak żona Danuta;
- Po strajku grudniowym w HiL po wprowadzeniu stanu wojennego, jego liderzy oraz ludzie z sekcji informacji musieli się ukrywać. Jednym z tych który zdołał uciec był Krzysztof Sajboth. Ukrywały go i były łączniczkami m.in. dwie odważne kobiety: Barbara Jabłońska dd. Karaś "Afro" oraz Ewa Laurisz-Pietrzak;
- Janusz Marchewczyk to członek znanej krakowskiej rodziny działaczy Solidarności (Wojciech, Jacek, Krystyna) był sportowcem i nauczycielem w Czernichowie, gdzie tworzył Solidarność a potem działał w stanie wojennym, zaangażowany w KO w Czernichowie. Uległ wypadkowi podczas kampanii prezydenckiej w 1990 r, w wyniku czego zmarł.

W czwartej, ostatniej turze, Medale "Dziękujemy za wolność" wręczali Iwona Chamielec - wiceprzewodnicząca Rady m. Krakowa w z przewodniczącym kapituły Edwardem Nowakiem, następnym osobom:
- Jerzemu Millerowi - pracownikowi Inst. Obróbki Skrawaniem, gdzie był wiceprzewodniczącym Solidarności. Podczas wyborów czerwcowych 1989 działał w KO Krowodrzy,. To późniejszy wicewojewoda krakowski (199-1998) a potem wiceminister finansów.
- nieżyjącej Monice Piotrowicz - Stokłosa - absolwentce architektury ASP, aktywnej członkini ZPAP, SARP, która zakładała Solidarność w ASP, gdzie działała także w konspiracji., angażowała się w oprawę graficzna wyborów 1989. Medal odbierał mąż Jacek.
- Krystynie Sadowskiej - działaczce samorządu studenckiego oraz NZS, Niezależnej Oficyny Studentów, w której działała z bratem i mężem. W l. 80-tych wykonywała prace introligatorskie dla studenckich wydawnictw drugoobiegowych, kolportowała, użyczała mieszkania na spektakle teatralne. Jest współzałożycielską Banku Żywności w Krakowie, menadżerka.
- Wojciechowi Słowikowi - uczestnikowi marszów Szlakiem I Kompanii Kadrowej od 1981; wstąpił do KPN, demonstracji ulicznych w Krakowie i Nowej Hucie, brał udział w drukowaniu i kolportowaniu bibuły, akacjach małego sabotażu;
- Barbarze Syryjczyk, która współpracowała przez kilka lat z podziemną Kroniką Krakowską a po wyjściu męża Tadeusza z internowania z MKS Kraków i RKS Małopolska.
- Danucie Torbicz - ur. w 1932 r. wychowanej w patriotycznej rodzinie.; ojciec walczył w Kampanii Wrześniowej 1939., nauczycielce, w Solidarności, w szkole podstawowej, gdzie pracowała, w stanie wojennym w jej domu była jedna z baz działalności grupy młodych ludzi z KPN, związanych z działalnością jej syna Jacka.
- Zofii Żelazny, która wraz z mężem (obydwoje nie żyją) prowadzili działalność charytatywną na wielką skalę, dla osób chorych i niepełnosprawnych we współpracy ze szwedzkim filantropem Brorem Hansonem. Sprowadzili ponad trzysta ciężarówek sprzętu. W stanie wojennym ich działalność zintensyfikowała się; udało się nawet sprowadzić dwie karetki reanimacyjne. Medal odbierał wnuk Radosław, który kontynuuje dzieło Zdzisława i Zofii Żelazny.

Pani Iwona Chamielec w swoim wystąpieniu mówiła o tym ważnym symbolu jakim jest Medal "Dziękujemy za wolność" i rola ludzi, którzy wolność tworzyli.

Po uroczystości przedstawione zostały wydarzenia zapowiedziane w Krakowie na 4 Czerwca - Dzień Wolności i Praw Obywatelskich: dyskusja panelowa o Wyborach kontraktowych 4 Czerwca na Przystanku Historia IPN. w Krakowie, Przystanek Specjalny Tour de Konstytucja przed Teatrem J. Słowackiego, debata o Polskim Roku 1989 w Pałacu Krzysztofory, Muzeum Krakowa, wernisaż wystawy fotograficznej "Wybory 89" zdjęcia Ryszarda Korneckiego. Wieczorem zapraszamy na Rynek Główny, gdzie o 20-tej rozpocznie się "Polonez Wolności">
Szczegóły są na stronie internetowej i na Facebooku Sieci Solidarności.

Na zakończenie przez Edward Nowak podziękował za przybycie szanownym gościom, sponsorom, gospodarzom, KOD-owi za Piknik Wolności, koleżankom i kolegom ze stowarzyszenia nade wszystko uhonorowanym medalami.

Na scenę wkroczył chór Sieci Solidarności i bardzo wielu ludzi, którzy wraz z widzami, odśpiewali brawuro, że Mury runą,runą, runą.

Po uroczystości koncert pt. "Wolność kocham i rozumiem" do słów Bogdana Łyszkiewicza, wykonał fantastycznie przyjęty Zespół Chłopcy z Placu Broni.

Zdjęcia


fotografii: 71, na stronach: 4