Solidarność to znaczy razem

MKO "Solidarność" powstał 35 lat temu. Uroczystość na Siennej 5 w Krakowie

W dniu 10 kwietnia w samo południe, Stowarzyszenie "Sieć Solidarności" zorganizowało uroczystość oddania hołdu Ludziom Komitetów Obywatelskich 1989 roku, rozpoczynając w ten sposób społeczne obchody 35. rocznicy powstania Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność". Spotkaliśmy się w miejscu szczególnym dla tamtego czasu, pod siedzibą MKO, która mieściła się w Klubie Inteligencji Katolickiej przy ul. Siennej 5.

Rozpoczęliśmy od złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniająca miejsce, w którym Małopolski Komitet Obywatelski "Solidarność" przygotował z udziałem społeczeństwa Krakowa i Małopolski wybory do Sejmu i Senatu III Rzeczypospolitej Polskiej.
W imieniu Sieci Solidarności kwiaty złożyli prof. Jerzy Zdrada, wybrany wówczas posłem Solidarności oraz Danuta Kinaszewska wiceprezeska stowarzyszenia a w tamtych czasach działaczka Konfederacji Polski Niepodległej. Następnie kwiaty złożył Patryk Iwaniec w imieniu Stowarzyszenia "Pokolenie 2050" a także posła Pawła Śliza oraz radnej wojewódzkiej Małgorzaty Szostak.

Edward E. Nowak - prezes "Sieci Solidarności" a także poseł wybrany 4 czerwca 1989 wygłosił mowę, w której przypomniał osoby, miejsca i wydarzenia związane z pamiętnymi wyborami w Małopolsce (tekst wystąpienia znajduje się pod relacją).
Patryk Iwaniec dziękował, że oni żyją w społeczeństwie demokratycznym, dzięki naszej działalności oraz zapewniał, że młodzi ludzie chcą budować społeczeństwo obywatelskie.
Mieczysław Majcher jeden ze 157 czlonków MKO podkreślał fachowość ludzi tworzących pierwsze struktury społeczeństwa obywatelskiego 35 lat temu.

Prowadzący spotkania Edward Nowak zaprosił, w imieniu Sieci Solidarności oraz Prezydenta m. Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego na uroczyste spotkanie działaczy komitetów obywatelskich Małopolski, w dniu 13 kwietnia (sobota o godz. 11:00 do Sali Obrad Rady m. Krakowa.

Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem hymnu państwowego.
***
Wystąpienie Edward E. Nowaka

Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy,
Działacze Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" innych komitetów obywatelskich, uczestnicy wydarzeń 1989 Roku, drodzy goście,
Witam Was dzisiaj 10 kwietnia, w tym miejscu na Siennej 5, w imieniu Stowarzyszenia "Sieć Solidarności", które organizuje społeczne obchody rocznic wielkiego ruchu społecznego "Solidarność".

W dniu 10 kwietnia 1989 r. ukonstytuował się MKO "Solidarność", złożony z przedstawicieli środowisk niezależnych, zaproszonych przez przewodniczącego Regionalnego Komitetu Solidarność "Małopolska", Stefana Jurczaka. Komitet podporządkował się Komitetowi Obywatelskiemu "Solidarność" przy Lechu Wałęsie, gdyż z jego inicjatywy był utworzony.

Podstawowym celem Komitetu była koordynacja działań strony opozycyjno-solidarnościowej w nadchodzących wyborach do Sejmu i Senatu, wyznaczonych na 4 czerwca 1989 roku. MKO objął także działalność komitetów w Tarnowie i w Nowym Sączu.

Przewodniczącym MKO został Stefan Jurczak, a jego zastępcą Tadeusz Piekarz, sprawy organizacyjne - Tadeusz Skiba, Informacja - Maciej Szumowski, finanse - prof. Roman Domaszewicz, program - prof. Andrzej Zoll (powołany do PKW), a później Zenon Uryga. Komisja Rewizyjna - przewodniczący Jerzy Uczkiewicz. Komitetem Obywatelskim w Nowym Sączu kierował Andrzej Szkaradek, w Tarnowie Antoni Bahr.
Szefem Kampanii Wyborczej wybrano Andrzeja Potockiego - Prezesa Klubu Inteligencji Katolickiej (KIK).

Główne punkty, gdzie prowadzone były prace organizacyjno-prawne zlokalizowano:
1) w KIK przy ul. Sienne 5j, zwanym żartobliwie "Smolnym". Pracowali tutaj: Tadeusz Skiba, Janusz Baster, Ryszard Kawęcki, Andrzej Komorowski, Robert Reinfuss, Krzysztof Tor, Irena Ziemianin i Anna Majda. Sekretariat obsługiwali: Katarzyna Kolenda, Urszula Kossakowska, Piotr Kowalski i Aldona Pawelec oraz Krystyna Stolarska. Prawnicy MKO: Zygmunt Bidziński, Paweł Sarnecki, Krystyna Sieniawska, Wiesław Zabłocki, Andrzej Zoll. Wolontariuszy gromadził i mobilizował Zdzisław Blok.
2) dla Śródmieścia: na Manifestu" (przy ul. Manifestu Lipcowego 13 na II piętrze), gdzie kierował Tomasz Gąsowski z Jackiem Stefański, Teresą Dobrowolska, Grażyna Makiełło-Jarża, Andrzejem Martynuską
3); dla Podgórza, w kościele św. Józefa ("Kamieniołom"), którym kierował Marek Cholewka, gdzie działał m.in. Kazimierz Barczyk.
4) dla Krowodrzy w kościele OO. Misjonarzy przy ul. Dzierżyńskiego, którym kierował prof. Zygmunt Kolenda,
5); dla Nowej Huty w kościele na os. Szklane Domy w Nowej Hucie, gdzie rej wodził Zbigniew Ferczyk.
Potem powstały także jeszcze inne punkty informacyjne, było ich 28.

Rzecznikiem prasowym MKO został Adam Szostkiewicz, a w hotelu Polonia mieścił się sztab Macieja Szumowskiego wspierany przez Tadeusza Pikulickiego, Helenę Lazar, Artura Janickiego, Jana Ciesielskiego, Daniela Szafruge, Marię Przełomiec, Jerzego Skoczylasa, Aleksandrę Zieleniewską i zespól Marka Czerskiego z Magdą Heyda, Joanną Filipowicz i Ewą Baran.
Jerzy Surdykowski zajął się przygotowaniem gazety wyborczej regionu Małopolski, zaś Maria Osterwa Czekaj sprawami promocji, wspaniały plakat wyborczy wymyślił Jacek M.Stokłosa. Filmowali i fotografowali Piotr Augustynek, Andrzej Jaskowski, Ryszard Kornecki, Jacek Wcisło, Andrzej Stawiarski., Jacek Boroń i inni.
Wspierali MKO artyści, np. Jerzy Radziwiłowicz, Anna Polony, Jerzy Bińczycki, Stanisław Radwan, Marian Konieczny, Leszek Wójtowicz.

Małopolski Komitet Obywatelski, dokonał wyboru kandydatów na posłów i senatorów.
Nie wchodząc w szczegóły wyborów, ostatecznie kandydatami na senatorów zostali:
1. Roman Ciesielski i Krzysztof Kozłowski, w województwie miejskim krakowskim,
2. Zofia Kuratowska i Krzysztof Pawłowski w nowosądeckim,
3. Stanisław Chrobak i Andrzej Fenrych z tarnowskiego.
Kandydatami na posłów zostali:
4. Mieczysław Gil, Edward Nowak, Józefa Hennela, Jan M. Rokita, Jerzy Zdrada z woj. krakowskiego,
5. Józef Jungiewicz, Władysław Skalski, Stanisław Żurowski z nowosądeckiego
6. Karol Krasnodębski, Jerzy Orzeł, Jan Rusznica, Władysław Żabiński (z listy ZSL popierany prze Solidarność) z tarnowskiego
Ponadto z Krakowem i Małopolską związani byli, wybrani z listy Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w innych okręgach wybiorczych:
7. Andrzej Rozmarynowicz, Tadeusz Zieliński, Michał Caputa, Andrzej Sikora, Zbigniew Drela, Włodzimierz Mokry.
Małopolski Komitet Obywatelski liczył 157 osób i odbył 6 posiedzeń. Ostatnie odbyło się 29 października 1989 roku.

W komitetach obywatelskich aktywnie działały tysiące ludzi. Stowarzyszenie Sieć Solidarności utworzyło Listę Ludzi 4 Czerwca na którą wpisaliśmy osoby zaangażowane w Wybory 1989, w najróżniejszej formie. W tej chwili lista zawiera nazwiska 2607 osób, które udało się zidentyfikować jako osoby zaangażowane w Wybory '89, począwszy od kandydatów do Sejmu i Senatu, poprzez działaczy Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego oraz lokalnych komitetów, osoby kierujące kampanią wyborczą, zajmujące się promocją kandydatów MKO, pracujących w biurze prasowym, w radiu i telewizji, w licznych punktach informacyjnych, organizujących spotkania wyborcze, ludzi kultury użyczających swojego talentu dla promocji naszych kandydatów, wydawców pism, dziennikarzy, fotografów, drukarzy, roznoszących ulotki i materiały, rozlepiających plakaty, wytwórcom materiałów, gadżetów, znaczków, itp., członków komisji wyborczych i mężów zaufania, ankieterów i analityków, osób które wniosły wpłaty na fundusz wyborczy, oraz tym, którzy zaoferowali pomoc materialną, od papieru na wydawnictwa, poprzez maszyny a nawet samochody, użyczających mieszkań i lokali, ludziom którzy z własnej inicjatywy realizowali najróżniejsze, niekiedy niezwykłe, oryginalne pomysły i innym aktywnym osobom tutaj niewymienionym. Lista zawiera także osoby zaangażowane w Kampanii Konfederacji Polski Niepodległej, która wystawiła własne listy i prowadziła własną kampanię wyborczą, szlachetnie rywalizując z kandydatami Komitetu Obywatelskiego "Solidarność".

Lista ta jest zupełnie niewystarczająca, bowiem w Małopolsce zaangażowanych było znacznie więcej osób, którzy wciąż pozostają anonimowi. Bardzo prosimy o sprawdzenie Listy i jej skorygowanie, poprawienie pisowni nazwisk i imion, a nade wszystko o jej uzupełnienie. Ten rok powinniśmy wykorzystać do tego, aby tę Listę maksymalnie uzupełnić.
Lista Ludzi 4 Czerwca znajduje się na stronie internetowej naszego stowarzyszenia.

Stowarzyszenie "Sieć Solidarności", które organizuje społeczne obchody wraz z Prezydentem m. Krakowa prof. Jackiem Majchrowskim zaprasza na uroczyste spotkanie działaczy Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w 35. rocznice jego powstania w dniu 13 kwietnia (sobota) o godz. 11:00 do Sali Obrad Rady m. Krakowa.

Ludziom 4 Czerwca oddajemy hołd, DZIĘKUJEMY ZA WOLNOŚĆ"

[EEN-10.04.2024]

Zdjęcia


fotografii: 12, na stronach: 1