Solidarność to znaczy razem

"Nasz jest ten dzień" - otwarcie wystawy plenerowej

7 czerwca, przed gmachem Muzeum Nowej Huty dyr. Muzeum Krakowa Jacek Michał Niezabitowski wraz z Edwardem E. Nowakiem - Prezesem Sieci Solidarności, otworzyli wystawę "Nasz jest ten dzień".

Autorką wystawy jest Agata KLIMEK, która objaśniała koncepcję wystawy jako opowieści o dniu w który zmienił się bieg historii w naszym kraju.Wystawa została zorganizowana w Nowej Huty, która była bastionem walki o wolność. Opowiada nade wszystko o wyborach parlamentarnych, które odbyły się w Polsce w czerwcu 1989 roku, o ludziach, spotkaniach, wiecach, ale także o manifestacjach, przeciwnikach, ulotkach, plakatach, walce wyborczej, głosowaniu i o naszej radości, o zwycięstwie. Wszyscy czuliśmy, że "nasz jest ten dzień". Symbolicznie pokazuje to fotografia ściskających się serdecznie Leszka Wójtowicza z wybranym wówczas posłem Edwardem Nowakiem.

Wystawa pokazuje także źródła Wyborów'89, czyli strajk na Wybrzeżu w 1980 r. na którego czele stał Lech Wałęsa, powstanie wielkiego ruchu społecznego "Solidarność", wprowadzenie stanu wojennego oraz manifestacje i protesty, w Nowej Hucie, w tym wielki strajk Wiosną 1988 roku. Epilogiem zaś jest powstanie rządu Tadeusza Mazowieckiego, symbolicznie pokazanego przez Jego wizytę w Nowej Hucie i ustanowienie nowego patrona Huty - Tadeusza Sendzimira.

Wystawa jest upamiętnieniem wyborów czerwcowych w 1989 roku jako bardzo ważnego wydarzenia na drodze do transformacji ustrojowej w Polsce, ale także zwróci - mamy nadzieję - na lokalny kontekst wyborów oraz przemian ustrojowych.
Pragniemy, aby młodzież i osoby, które nie pamiętają wydarzeń czerwca 1989 roku zdobyły podstawową wiedzę na temat opozycji antykomunistycznej w Polsce w latach 80. XX wieku.
Dorośli pamiętający wydarzenia 1989 roku będą mogli przypomnieć sobie najważniejsze momenty na drodze do transformacji ustrojowej, a także poznać lokalny kontekst wyborów czerwcowych.
Turyści zagraniczni uzyskają podstawowe informacje na temat działalności opozycji antykomunistycznej w latach 80. XX w. Zrozumieją rolę wyborów czerwcowych w procesie transformacji ustrojowej.

Wystawa została zorganizowana w związku z 30. rocznicą Wyborów '89. Projekt powstał we współpracy ze STOWARZYSZENIEM SIEĆ SOLIDARNOŚCI i został wpisany w program rocznicowych obchodów organizowanych przez Stowarzyszenie. Jest też elementem obchodów 70-lecia NOWEJ HUTY, a patronem obchodów jest Prezydent m. Krakowa JACEK MAJCHROWSKI.

Wystawa będzie eksponowana od 7 czerwca do 27 września 2019 r., na placu przed budynkiem MUZEUM NOWEJ HUTY, dawnego kina Światowid.

Zapraszamy
Stowarzyszenie "Sieć Solidarności"