Solidarność to znaczy razem

Ostatnie pożegnanie Teresy Życzkowskiej

Ostatnie pożegnanie Teresy Życzkowskiej ze Środowiska związanego z Karolem Wojtyłą, doktora nauk chemicznych, działaczki "Solidarności", uhonorowanej Medalem "Dziękujemy za wolność".

Na Salwatorskim cmentarzu, 15 grudnia 2023 r. duże rzesze ludzi żegnały śp. Teresę Życzkowską. Mszę celebrował kard. Stanisław Dziwisz.
W imieniu Stowarzyszenia Sieć Solidarności kwiaty z napisem "Dziękujemy za wolność" a także plakietę nagrobną medalu przekazał rodzinie Edward E. Nowak.


***
Teresa Życzkowska (ur. 26.02.1931 Brzóza k. Kozienic; zm. 7.12.2023 Kraków) - doktor nauk chemicznych, wieloletnia pracowniczka Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Należała do środowiska duszpasterstwa akademickiego ks.Karola Wojtyły. Uczęszczała razem z bratem Zdzisławem Heydlem na akademickie rekolekcje głoszone przez księdza Wojtyłę u sióstr sercanek w 1952. Osobiście poznała ks. K. Wojtyłę na jego imieninach 4 listopada 1952 zorganizowanych przez grupę jego przyjaciół. Brała udział w licznych wycieczkach górskich i kajakowych. Bp Wojtyła błogosławił małżeństwo Teresy Heydel i Michała Życzkowskiego 4 kwietnia 1959. Chrzcił ich dzieci: Karola i Adama, Stefana i Annę. Osobisty kontakt utrzymywała z ks. Karolem Wojtyłą przez cały czas Jego pobytu w Krakowie. Po wyborze na papieża była z wizytą w Rzymie pięciokrotnie. Uczestniczyła w prywatnych Mszach św. w kaplicy watykańskiej, Mszach św. pontyfikalnych, audiencjach generalnych. Kilka razy zapraszana była do Ojca św. na śniadania, raz na obiad wielkanocny i raz na kolację. Utrzymywała korespondencję z Janem Pawłem II aż do Jego śmierci. Zapis drogi: wspomnienia "Środowiska" o nieznanych duszpasterstwie księdza Karola Wojtyły, Wydawnictwo św. Stanisława BM,wyd. II, Kraków 2005

Teresa Życzkowska była współzałożycielką i redaktorem dwutygodnika "Sygnał". Działaczka podziemnych struktur Solidarności. Była przewodniczącą tajnej "Solidarności" Wydziału Chemii UJ.

Od 1983 roku związana z Wydawnictwem Myśli Nieinternowanej; nadal współredagowała "Sygnał" po przejęciu tytułu przez WMN. Kolporterka, udostępniała także mieszkanie dla potrzeb konspiracyjnych, szczególnie do przechowywania tajnych wydawnictw.

Od 1990 do 1995 r. jako skarbnik, była członkiem Komisji Zakładowej UJ. Członek Zarządu Fundacji Pro Chemia.

Uhonorowana Medalem "Dziękujemy za wolność"(2016)