Solidarność to znaczy razem

Pożegnanie kolegi Mariana Brachy

Na cmentarzu Rakowickim w Krakowie pożegnaliśmy dzisiaj 28 czerwca kolegę Mariana Brachę - działacza solidarnościowego i niepodległościowego, mieszkańca Nowej Huty. W imieniu środowisk solidarnościowo-opozycyjnych żegnał kolegę Antoni Wiatr.
Delegacja Stowarzyszenia Sieć Solidarności złożyła kwiaty, zapaliła Znicz Solidarności i przekazała Plakietę Nagrobną Medalu "Dziękujemy za wolność"

Marian Bracha urodził się 24.01.1926 we wsi Glew, pow. proszowicki, zmarł. 22.06.2022 r. w Krakowie. Żołnierz Ludowego Wojska Polskiego. Był pracownikiem Zakładu Mechanicznego Huty im. Lenina.

Był członkiem Solidarności od początku jej powstania. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność podziemną, m.in. na swoim wydziale, współpracował z KPN, FMW. Brał udział w manifestacjach solidarnościowych w Nowej Hucie. Wyjeżdżał także np. do Katowic. 16 grudnia 1986 r. został zatrzymany. W areszcie śledczym wraz z innymi kolegami utworzyli Małopolskie Komitet Pamięci Górnik KWK "Wujek" . Później także zaangażował się Komitet Budowy Pomnika "Ofiar Komunizmu" na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Uhonorowany Medalem "Dziękujemy za wolność (2015)